גרסה לגולשים עם מוגבלויות גרסה לגולשים עם מוגבלויות
הסל נשמר ל 00:00 דקות

קופת !BRAVO

$VAR1 = {
     'Cities' => [
            {
             'Halls' => [
                    {
                     'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס אופקים',
                     'ID' => 158,
                     'Hall' => {
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'ул. а-Шакед, 626',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут матнас Офаким'
                               },
                           'Distance' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Gangways' => 2,
                           'Active' => 1,
                           'Shelter' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '31.308029, 34.618950',
                           'Image2Height' => 0,
                           'RowsAmount' => 18,
                           'He' => {
                                'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס אופקים',
                                'Address' => 'השקד 626',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'Stairs' => 0,
                           'CityID' => 31,
                           'Parking' => 2,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05EA%u05E0%27%27%u05E1%5Dxx113731x1079684%2C&UserEarthX=113666&UserEarthY=1079731&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Ramp' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'SeatsAmount' => 535,
                           'Longitude' => '34.61895',
                           'ID' => 158,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Latitude' => '31.308029',
                           'Incline' => 0
                          },
                     'ShowsQty' => 3
                    }
                   ],
             'ID' => 31,
             'Name' => 'אופקים'
            },
            {
             'Name' => 'אור יהודה',
             'ID' => 9,
             'Halls' => [
                    {
                     'Hall' => {
                           'Mazgan' => 2,
                           'ImageHeight' => 822,
                           'Image2Height' => 822,
                           'He' => {
                                'Name' => 'היכל התרבות אור יהודה',
                                'Address' => 'רח' אליהו סעדון 87',
                                'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו ליציע בלבד על בסיס מקום פנוי.
 • במקרה של אי הגעה למופע לא יינתן זיכוי כספי.
 • לא תתאפשר כניסה לעגלות לתינוקות ולילדים מתחת לגיל שנתיים.', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 19, 'Parking' => 3, 'CityID' => 9, 'Stairs' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Ор Иегуда', 'Address' => 'ул. Элияу Саадон, 87', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • В случае неявки, деньги не возвращаются.
 • На мероприятия дети до 2 лет не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль'', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.026158, 34.856755', 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'Gangways' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 1, 'Pit' => 1, 'DoorsAmount' => 4, 'ID' => 243, 'SeatsOnMap' => 1, 'Latitude' => '32.026158', 'Incline' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x2400x%u05D0%u05D5%u05E8%20%u05D9%u05D4%u05D5%u05D3%u05D4x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D0%u05DC%u05D9%u05D4%u05D5%20%u05E1%u05E2%u05D3%u05D5%u05DFx87%2C&UserEarthX=136371&UserEarthY=1159325&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Ramp' => 2, 'SeatsAmount' => 450, 'Longitude' => '34.856755', 'MainHallID' => undef }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 243, 'Name' => 'היכל התרבות אור יהודה' } ] }, { 'ID' => 44, 'Name' => 'אור עקיבא', 'Halls' => [ { 'ID' => 1688, 'ShowsQty' => 10, 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1688, 'DoorsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Latitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 44, 'Parking' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Ор-Акива', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', אור עקיבא', 'Kasher' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא' } ] }, { 'ID' => 193, 'Name' => 'איירפורט סיטי', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 15, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Аэропорт Сити', 'Address' => 'ул. Гильбоа 4, Кирьят Сдэ-Тэуфа' }, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 2, 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.989788, 34.912942', 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' הגלבוע 4, קרית שדה התעופה', 'Name' => 'היכל התרבות איירפורט סיטי', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות הפנויים בשורות האחרונות באולם ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה - במידה ויש.
 • לא תתאפשר כניסה עם עגלת תינוק לאולם' }, 'RowsAmount' => 22, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 2, 'CityID' => 193, 'MapaLink' => '', 'Ramp' => 2, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 710, 'Longitude' => '34.912942', 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1272, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '31.989788', 'Incline' => 2 }, 'ID' => 1272, 'Name' => 'היכל התרבות איירפורט סיטי' } ] }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'תיאטראות אילת', 'ShowsQty' => 5, 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'Parking' => 2, 'CityID' => 32, 'He' => { 'Name' => 'תיאטראות אילת', 'Address' => 'שד' התמרים 1, בקניון הים האדום', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 20, 'Image2Height' => 677, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 677, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '29.555173, 34.953724', 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'пр. а-Тмарим 1, каньон Красного моря', 'Name' => 'Театры Эйлата' }, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 2, 'Latitude' => '29.555173', 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 580, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.953724', 'SeatsAmount' => 567, 'Ramp' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x2600x%u05D0%u05D9%u05DC%u05EAx%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05EA%u05DE%u05E8%u05D9%u05DDx1%2C&UserEarthX=145168&UserEarthY=885242&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0 }, 'ID' => 580 } ], 'Name' => 'אילת', 'ID' => 32 }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'אשכול הפיס אריאל', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Дерех Эфрата, 28', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Ариэль' }, 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 2, 'Pit' => 1, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 1, 'Gangways' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'דרך אפרתה 28, אריאל', 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'RowsAmount' => 9, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'אשכול הפיס אריאל', 'Address' => 'רח' דרך אפרתה 28' }, 'Image2Height' => 403, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 403, 'Stairs' => 2, 'Parking' => 3, 'CityID' => 63, 'Ramp' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05E9%u05DB%u05D5%u05DC%20%u05E4%u05D9%u05E1%26psik%3B%20%u05D0%u05E8%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx168488x1167937%2C&UserEarthX=168264&UserEarthY=1168077&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '35.1933261', 'SeatsAmount' => 192, 'DoorsAmount' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 168, 'Cafeteria' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 2, 'Latitude' => '32.1037715' }, 'ID' => 168 }, { 'Name' => 'פאב המקום של אבא - אריאל', 'ID' => 2027, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Мицада, 2, Кантри-клаб Ариэль', 'Name' => 'Паб а-Маком шель Аба — Ариэль' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.103921, 35.195197', 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' מדצה 2, קאנטרי קלאב אריאל', 'Name' => 'פאב המקום של אבא - אריאל' }, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 3, 'CityID' => 63, 'Ramp' => 2, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '35.195197', 'SeatsAmount' => 120, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 2027, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Latitude' => '32.103921' } } ], 'Name' => 'אריאל', 'ID' => 63 }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'בית יד לבנים אשדוד', 'ID' => 136, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Address' => 'район Сити, ул. а-Баним', 'Name' => 'Яд ле-Баним Ашдод', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Distance' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 1, 'Pit' => 1, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'Gangways' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.792616, 34.637338', 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רובע הסיטי, רח' הבנים', 'Name' => 'בית יד לבנים אשדוד' }, 'RowsAmount' => 14, 'Image2Height' => 530, 'ImageHeight' => 530, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 2, 'CityID' => 10, 'Parking' => 3, 'Ramp' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05D9%u05D3%20%u05DC%u05D1%u05E0%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3%5Dxx115755x1133461%2C&UserEarthX=115637&UserEarthY=1133442&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.637338', 'SeatsAmount' => 399, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 136, 'DoorsAmount' => 3, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 1, 'Incline' => 2, 'Latitude' => '31.792616' }, 'ShowsQty' => 3 }, { 'ShowsQty' => 23, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 876, 'Incline' => 2, 'Latitude' => '31.79299', 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0070x%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3x%u05D3%u05E8%u05DA%20%u05D0%u05E8%u05E5x%2C&UserEarthX=115569&UserEarthY=1133424&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Longitude' => '34.636347', 'SeatsAmount' => 931, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 775, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו ליציע בלבד על בסיס מקום פנוי. אם יש הפסקה הם יוכלו להיכנס למקומות שרכשו.
 • לא תתאפשר כניסה לאולם לאחר סגירת הדלתות.
 • למופעי מבוגרים ילדים עד גיל 6 לא רשאים להיכנס למופע.
 • כניסה להצגות ילדים מגיל שנתיים ומעלה.
 • הכניסה להצגות מגיל שנתיים ומעלה.
 • אין להכניס הגלות ילדים/סל קל לאולם ואין להכניס אוכל.', 'Guide' => '', 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה אשדוד', 'Address' => 'דרך ארץ 1' }, 'RowsAmount' => 27, 'Image2Height' => 775, 'Parking' => 3, 'CityID' => 10, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Distance' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Дерех а-Арец 1', 'Name' => 'Центр сценических искусств Ашдод', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами). Если есть антракт, во время него можно пересесть на приобретенные места.
 • После закрытия входов в зал опоздавших не впускают.
 • На мероприятия для взрослых дети до 6 лет не допускаются.
 • На детские мероприятия вход с 2 лет.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.' }, 'GoogleMapAddress' => '31.792990, 34.636347', 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 2, 'Gangways' => 2, 'Active' => 1 }, 'ID' => 876, 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה אשדוד' }, { 'Name' => 'מרכז מונארט לאמנויות אשדוד', 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 133, 'Incline' => 2, 'Latitude' => '31.791868', 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 1, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05D5%u05D6%u05D9%u05D0%u05D5%u05DF%20%u05D5%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3%5Dxx115739x1133363%2C&UserEarthX=115453&UserEarthY=1133397&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Longitude' => '34.637185', 'SeatsAmount' => 150, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 9, 'He' => { 'Name' => 'מרכז מונארט לאמנויות אשדוד', 'Address' => 'רח' דרך ארץ 8', 'Info' => 'בשורה 9 כסאות רגילים.', 'Guide' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'Parking' => 0, 'CityID' => 10, 'Stairs' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '9-й ряд состоит из приставных стульев.', 'Address' => 'ул. Дерех арец 8', 'Name' => 'Культурный центр Монарт Ашдод' }, 'GoogleMapAddress' => '31.791868, 34.637185', 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Pit' => 1, 'Lift' => 1, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'Gangways' => 1 }, 'ID' => 133 }, { 'Name' => 'מתנ''ס דיונה אשדוד', 'ShowsQty' => 4, 'Hall' => { 'Longitude' => '34.649463', 'SeatsAmount' => 399, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Ramp' => 0, 'MapaLink' => '', 'Incline' => 2, 'Latitude' => '31.77819', 'Cafeteria' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 438, 'DoorsAmount' => 3, 'PlanInFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.778190, 34.649463', 'Kasher' => 0, 'Shelter' => 1, 'Lift' => 1, 'Pit' => 1, 'Gangways' => 2, 'Active' => 1, 'Distance' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'В этом зале нет защищённого пространства и в случае сирены нужно оставаться на своих местах.', 'Address' => 'ул. Керен Кайемет ле-Исраэль, 90', 'Name' => 'Матнас Дюна-Юд Ашдод' }, 'CityID' => 10, 'Parking' => 2, 'Stairs' => 2, 'ImageHeight' => 600, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 15, 'He' => { 'Info' => 'אולם המופעים הזה אינו ממוגן ובעת אזעקה עליכם להישאר במקום מושבכם.', 'Guide' => '', 'Name' => 'מתנ''ס דיונה אשדוד', 'Address' => 'רח' קק"ל 90' }, 'Image2Height' => 600 }, 'ID' => 438 }, { 'ID' => 2005, 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', אשדוד', 'Active' => 1, 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Ашдод', 'Address' => '' }, 'CityID' => 10, 'Parking' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Name' => 'סינמה סיטי אשדוד', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'Ramp' => 0, 'Latitude' => undef, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ID' => 2005, 'SeatsOnMap' => 0, 'DoorsAmount' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'סינמה סיטי אשדוד' } ], 'ID' => 10, 'Name' => 'אשדוד' }, { 'ID' => 33, 'Name' => 'אשקלון', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Image2Height' => 839, 'RowsAmount' => 26, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו למקומות הפנויים ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה - במידה ויש.
 • למופעי מבוגרים, ילדים מתחת לגיל 6 לא רשאים להיכנס.
 • כניסה להצגות ילדים מגיל שנתיים ומעלה. אין להכניס עגלות ילדים/סלקל לאולם', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות אשקלון', 'Address' => 'רח' הנשיא 82' }, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 839, 'Stairs' => 2, 'Parking' => 2, 'CityID' => 33, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только в антракте, если он есть.
 • На мероприятия для взрослых дети до 6 лет не допускаются.
 • На детские мероприятия вход с 2 лет. Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Ашкелон', 'Address' => 'ул. а-Наси, 82' }, 'ImageWidth' => 600, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'Gangways' => 3, 'Active' => 1, 'Lift' => 2, 'Pit' => 1, 'Shelter' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.664702, 34.562052', 'PlanInFlash' => 1, 'DoorsAmount' => 6, 'ID' => 92, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '31.664702', 'Incline' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05E7%u05DC%u05D5%u05DF%5Dxx108533x1119345%2C&UserEarthX=108284&UserEarthY=1119346&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Ramp' => 2, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 847, 'Longitude' => '34.562052' }, 'ShowsQty' => 10, 'ID' => 92, 'Name' => 'היכל התרבות אשקלון' }, { 'ID' => 1666, 'ShowsQty' => 5, 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'Latitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1666, 'Longitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Ramp' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'CityID' => 33, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון', 'Address' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', אשקלון', 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Центр Конгрессов Ашкелон', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' } }, 'Name' => 'מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון' }, { 'Name' => 'מתנ''ס וולדנברג אשקלון', 'ID' => 1665, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.661240, 34.564957', 'Kasher' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Матнас Вольденберг Ашкелон', 'Address' => '' }, 'CityID' => 33, 'Parking' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מתנ''ס וולדנברג אשקלון', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => '34.564957', 'SeatsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Ramp' => 0, 'MapaLink' => '', 'Incline' => 0, 'Latitude' => '31.66124', 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1665, 'DoorsAmount' => 0 } } ] }, { 'Name' => 'באר שבע', 'ID' => 34, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Ramp' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05D9%u05D3%20%u05DC%u05D1%u05E0%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D1%u05D0%u05E8%20%u05E9%u05D1%u05E2%5Dxx130801x1073212%2C&UserEarthX=130763&UserEarthY=1073219&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.7986504', 'SeatsAmount' => 183, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 84, 'DoorsAmount' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 1, 'Incline' => 1, 'Latitude' => '31.2498588', 'Ru' => { 'Name' => 'Яд ле-Баним Беэр-Шева', 'Address' => 'пр. Ицхак Рагев, рядом с площадью', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Distance' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 1, 'Gangways' => 2, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'בית יד לבנים, באר שבע, ישראל', 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 8, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'בית יד לבנים באר שבע', 'Address' => 'שד' יצחק רגר, ליד הכיכר' }, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 2, 'CityID' => 34, 'Parking' => 2 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 84, 'Name' => 'בית יד לבנים באר שבע' }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Stairs' => 2, 'CityID' => 34, 'Parking' => 2, 'Image2Height' => 520, 'RowsAmount' => 14, 'He' => { 'Name' => 'מרכז צעירים באר שבע', 'Address' => 'הרצל 12 העיר העתיקה, באר שבע', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 520, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'Gangways' => 2, 'Pit' => 1, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.238539, 34.787160', 'Ru' => { 'Name' => 'Дворец Молодежи Беэр-Шева', 'Address' => 'ул. Герцль, 12, старый город', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Distance' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '31.238539', 'Incline' => 1, 'ID' => 85, 'SeatsOnMap' => 1, 'DoorsAmount' => 2, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 408, 'Longitude' => '34.78716', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D4%u05E6%u05E2%u05D9%u05E8%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D1%u05D0%u05E8%20%u05E9%u05D1%u05E2%5Dxx129727x1071970%2C&UserEarthX=129714&UserEarthY=1071702&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Ramp' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600 }, 'ID' => 85, 'Name' => 'מרכז צעירים באר שבע' }, { 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'Ramp' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'ID' => 1668, 'SeatsOnMap' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => undef, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Беэр-Шева', 'Address' => '' }, 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Gangways' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', באר שבע', 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Name' => 'משכן אמנויות הבמה באר שבע', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 34, 'Parking' => 0 }, 'ShowsQty' => 33, 'ID' => 1668, 'Name' => 'משכן אמנויות הבמה באר שבע' }, { 'ID' => 1747, 'ShowsQty' => 12, 'Hall' => { 'Ramp' => 0, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1747, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Latitude' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Синема-Сити Беэр-Шева', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', באר שבע', 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי באר שבע' }, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 0, 'CityID' => 34 }, 'Name' => 'סינמה סיטי באר שבע' } ] }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 6, 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'Parking' => 3, 'CityID' => 64, 'RowsAmount' => 17, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לשורות העליונות באולם, ולא ישבו במקומות שנבחרו מראש.
 • אין כניסת להיכל עם פעוטות מתחת לגיל שנתיים.
 • אין כניסת להיכל עם עגלות.', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל הפיס לתרבות בית שמש', 'Address' => 'רח' מורדי הגיטאות 13' }, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.748436, 34.993385', 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • На мероприятия дети до 2 лет не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.', 'Address' => 'ул. Мордей а-Гитаот 13', 'Name' => 'Гехаль а-Пайс ле-Тарбут Бейт-Шемеш' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Incline' => 2, 'Latitude' => '31.748436', 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 1880, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.993385', 'SeatsAmount' => 537, 'Ramp' => 2, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0 }, 'ID' => 1880, 'Name' => 'היכל הפיס לתרבות בית שמש' } ], 'Name' => 'בית שמש', 'ID' => 64 }, { 'Name' => 'בת ים', 'ID' => 11, 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות בת ים', 'ShowsQty' => 6, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Бат-Ям', 'Address' => 'ул. Симтат Офир, 3', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала после закрытия дверей, опоздавших впускают на незанятые места только на 13-18 ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим', 'Guide' => '' }, 'Distance' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'Gangways' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 2, 'Pit' => 1, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'אופיר 3, בת-ים', 'Image2Height' => 622, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לאחר סגירת הדלתות המאחרים יופנו לשורות 13-18.
 • לא יינתן פיצוי בגין איחור.', 'Address' => 'רח' סמטת אופיר 3, רמת יוסף', 'Name' => 'היכל התרבות בת ים' }, 'RowsAmount' => 18, 'ImageHeight' => 622, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 2, 'CityID' => 11, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => 'https://www.google.com/maps/preview#!q=%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A8+3%2C+%D7%91%D7%AA-%D7%99%D7%9D&data=!1m4!1m3!1d4356!2d34.7572645!3d32.0206169!4m15!2m14!1m13!1s0x1502b34186982a1b%3A0x352aa4d2d2d80edd!3m8!1m3!1d26081603!2d-95.677068!3d37.0625!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m2!3d32.0206112!4d34.7572707', 'Ramp' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 575, 'Longitude' => '34.7572707', 'ID' => 53, 'SeatsOnMap' => 1, 'DoorsAmount' => 4, 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Latitude' => '32.0206112', 'Incline' => 2 }, 'ID' => 53 }, { 'ID' => 1932, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'Ramp' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 300, 'Longitude' => '34.74779', 'ID' => 1932, 'SeatsOnMap' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '32.006565', 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Кинамон 32', 'Name' => 'Терминал Ицув — Бат-Ям', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.006565, 34.747790', 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' אהוד קינמון 32', 'Name' => 'טרמינל עיצוב - בת ים' }, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 11, 'Parking' => 2 }, 'Name' => 'טרמינל עיצוב - בת ים' } ] }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'תיאטרון גבעתיים', 'ShowsQty' => 16, 'Hall' => { 'Latitude' => undef, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1659, 'SeatsOnMap' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'MainHallID' => undef, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'MapaLink' => '', 'Ramp' => 0, 'Parking' => 0, 'CityID' => 12, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'תיאטרון גבעתיים', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', גבעתיים', 'PlanInFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Гиватаим', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' } }, 'ID' => 1659 } ], 'ID' => 12, 'Name' => 'גבעתיים' }, { 'Name' => 'גן יבנה', 'ID' => 124, 'Halls' => [ { 'Name' => 'מתנ''ס גן יבנה', 'Hall' => { 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Герцль, 40', 'Name' => 'Матнас Ган-Явне', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'ImageWidth' => 600, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.785753, 34.707179', 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Height' => 452, 'RowsAmount' => 13, 'He' => { 'Name' => 'מתנ''ס גן יבנה', 'Address' => 'רח' הרצל 40', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Mazgan' => 0, 'ImageHeight' => 452, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 0, 'CityID' => 124, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0166x%u05D2%u05DF%20%u05D9%u05D1%u05E0%u05D4x%u05D4%u05E8%u05E6%u05DCx46%2C&UserEarthX=122456&UserEarthY=1132695&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Ramp' => 0, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 318, 'Longitude' => '34.707179', 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 604, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '31.785753', 'Incline' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 604 } ] }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'מרכז הבמה גני תקווה', 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Latitude' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1669, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', גני תקווה', 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Мерказ а-Бама Ганей Тиква', 'Address' => '' }, 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 13, 'Parking' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'מרכז הבמה גני תקווה', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 0 }, 'ShowsQty' => 25, 'ID' => 1669 } ], 'ID' => 13, 'Name' => 'גני תקווה' }, { 'Name' => 'הוד השרון', 'ID' => 78, 'Halls' => [ { 'Name' => 'בית מקומי לתרבות - הוד השרון', 'Hall' => { 'Stairs' => 2, 'Parking' => 0, 'CityID' => 78, 'He' => { 'Name' => 'בית מקומי לתרבות - הוד השרון', 'Address' => 'רח' יהושע בן גמלא 26', 'Info' => 'בקרבת מקום יש את חניון הדואר ברחוב רמתיים וחניון ברחוב יהושע בן גמלא.', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 15, 'Image2Height' => 850, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 850, 'Lift' => 2, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 1, 'Gangways' => 3, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.157589, 34.895859', 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Ru' => { 'Info' => 'Рядом есть стоянка почты по ул. Раматаим и стоянка по ул. Иехошуа Бен Гамла.', 'Guide' => '', 'Name' => 'Бейт макоми ле-тарбут — Ход а-Шарон', 'Address' => 'ул. Иешуа Бен Гамла 26 (рядом с почтой)' }, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Distance' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 2, 'Latitude' => '32.157589', 'DoorsAmount' => 3, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 263, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.895859', 'SeatsAmount' => 236, 'Ramp' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x9700x%u05D4%u05D5%u05D3%20%u05D4%u05E9%u05E8%u05D5%u05DFx%u05D9%u05D4%u05D5%u05E9%u05E2%20%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05DE%u05DC%u05D0x26%2C&UserEarthX=140306&UserEarthY=1173851&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 263 }, { 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.889934', 'SeatsAmount' => 500, 'Ramp' => 2, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Latitude' => '32.132891', 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 2044, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.132891, 34.889934', 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Живые выступления под открытым небом, в случае дождливой погоды шоу будет перенесено на другую дату.
 • В парке есть бар и буфеты с фастфудом.
 • Бесплатная парковка рядом с площадкой.', 'Guide' => '', 'Name' => 'Экологический парк А-Дов а-ярок', 'Address' => 'Дерех а-Ям' }, 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 78, 'Parking' => 3, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => 'הופעות חיות מתחת לכיפת השמיים, במקרה של מזג אוויר גשום המופע יידחה למועד אחר.
 • הבילוי משלב מופעי מוסיקה איכותיים, בר מושקע ודוכני מזון של אוכל רחוב מתחלפים.
 • חניה חינם צמודה למתחם.', 'Guide' => '', 'Name' => 'הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון', 'Address' => 'דרך הים' }, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 0 }, 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 2044, 'Name' => 'הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון' } ] }, { 'Name' => 'הרצליה', 'ID' => 5, 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל אמנויות הבמה הרצליה', 'ID' => 1670, 'ShowsQty' => 29, 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'CityID' => 5, 'Parking' => 0, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל אמנויות הבמה הרצליה', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Gangways' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', הרצליה', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Герцлия' }, 'Distance' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => undef, 'Incline' => 0, 'ID' => 1670, 'SeatsOnMap' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'MapaLink' => '', 'Ramp' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0 } }, { 'Name' => 'היכל בעיר הרצליה', 'ID' => 563, 'Hall' => { 'Stairs' => 2, 'Parking' => 3, 'CityID' => 5, 'RowsAmount' => 19, 'He' => { 'Name' => 'היכל בעיר הרצליה', 'Address' => 'רח' בן גוריון 5', 'Info' => 'לתשומת לבכם, המאחרים יורשו להיכנס בהתאם להוראות הסדרן. אין התחייבות למקום המסומן למאחרים.
 • לא ניתן להכניס עגלת תינוקות.', 'Guide' => '' }, 'Image2Height' => 845, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 845, 'Pit' => 1, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.166208, 34.842952', 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Бен Гурион, 5', 'Name' => 'Гехал ба-Ир Герцлия', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, опоздавшим будет разрешено войти в соответствии с указаниями садрана, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.' }, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Incline' => 0, 'Latitude' => '32.166208', 'DoorsAmount' => 5, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 563, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.842952', 'SeatsAmount' => 280, 'Ramp' => 2, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0 }, 'ShowsQty' => 17 }, { 'ID' => 1484, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'Latitude' => '32.163649', 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1484, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.797003', 'SeatsAmount' => 700, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ramp' => 2, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 5, 'Parking' => 2, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 2, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מתחם ארנה הרצליה', 'Address' => 'רח' השונית 2, קניון ארנה הרצליה' }, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.163649, 34.797003', 'Kasher' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'Active' => 1, 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Территория торгового центра Арена Герцлия', 'Address' => 'ул. Шонит, 2, торговый центр Арена Герцлия' } }, 'Name' => 'מתחם ארנה הרצליה' } ] }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'Latitude' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1671, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Gangways' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', זכרון יעקב', 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Name' => 'Отель Elma Зихрон-Яков', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 42, 'Parking' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1671, 'Name' => 'מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב' } ], 'Name' => 'זכרון יעקב', 'ID' => 42 }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'CityID' => 43, 'Parking' => 0, 'Stairs' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 10, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'שד' רוטשילד 27, בנין ההסתדרות', 'Name' => 'Friends חדרה' }, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'רוטשילד 27, חדרה', 'Kasher' => 0, 'Pit' => 1, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Active' => 1, 'Distance' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Ротшильд 27 угол А-Наси 47, в здании профсоюза «Гистадрут»', 'Name' => 'Friends Хадера', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Incline' => 2, 'Latitude' => '32.4398601', 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 142, 'DoorsAmount' => 2, 'Longitude' => '34.9218965', 'SeatsAmount' => 182, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ramp' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x6500x%u05D7%u05D3%u05E8%u05D4x%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0%20%u05D5%u05D9%u05D9%u05E6%u05DE%u05DFx47%2C&UserEarthX=142735&UserEarthY=1205141&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=' }, 'ID' => 142, 'Name' => 'Friends חדרה' }, { 'ID' => 143, 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.439355, 34.914142', 'Kasher' => 0, 'Pit' => 1, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'Gangways' => 2, 'Distance' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Рамбам, 39', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Хадера — Зал «Рене Шени»', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'CityID' => 43, 'Parking' => 2, 'Stairs' => 2, 'ImageHeight' => 606, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 12, 'He' => { 'Address' => 'רח' רמב"ם 39', 'Name' => 'היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 606, 'Longitude' => '34.914142', 'SeatsAmount' => 360, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Ramp' => 2, 'MapaLink' => '', 'Incline' => 2, 'Latitude' => '32.439355', 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 143, 'DoorsAmount' => 4 }, 'Name' => 'היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני' }, { 'ID' => 2006, 'Hall' => { 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' צה"ל 35, מרכז מסחרי מיקס', 'Name' => 'סינמה סיטי חדרה - אולם 10' }, 'RowsAmount' => 8, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 2, 'CityID' => 43, 'Parking' => 2, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Хадера — Зал 10', 'Address' => 'ул. ЦАХАЛ, 35, торговый центр Микс' }, 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.441460, 34.931134', 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 2006, 'DoorsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 2, 'Latitude' => '32.44146', 'Ramp' => 2, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.931134', 'SeatsAmount' => 83 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'סינמה סיטי חדרה - אולם 10' } ], 'ID' => 43, 'Name' => 'חדרה' }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'מדיטק חולון', 'ShowsQty' => 6, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1727, 'SeatsOnMap' => 0, 'Latitude' => undef, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'MapaLink' => '', 'Ramp' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מדיטק חולון', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Parking' => 0, 'CityID' => 15, 'Stairs' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Медиатек Холон' }, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חולון', 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Gangways' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0 }, 'ID' => 1727 }, { 'Name' => 'מרכז שטיינברג חולון', 'Hall' => { 'Stairs' => 2, 'CityID' => 15, 'Parking' => 3, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז שטיינברג חולון', 'Address' => 'גבעת התחמושת 21, קרית שרת' }, 'RowsAmount' => 19, 'Image2Height' => 702, 'ImageHeight' => 702, 'Mazgan' => 2, 'Pit' => 1, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 1, 'Gangways' => 3, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.006880, 34.791006', 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Матнас Штейнберг Холон', 'Address' => 'ул. Гиват а-Тахмошет, 21, район Кирьят-Шарет', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Distance' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Incline' => 2, 'Latitude' => '32.00688', 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 59, 'DoorsAmount' => 6, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.791006', 'SeatsAmount' => 570, 'Ramp' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05DE%u05E9%u05DB%u05DF%20%u05DC%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D5%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05EA%20%u05E9%u05D8%u05D9%u05D9%u05E0%u05D1%u05E8%u05D2%26psik%3B%20%u05D7%u05D5%u05DC%u05D5%u05DF%5Dxx130397x1157166%2C&UserEarthX=130218&UserEarthY=1157171&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600 }, 'ShowsQty' => 12, 'ID' => 59 }, { 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'Gangways' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.002645, 34.794325', 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'Парк Перес, ул. Мифрац Шломо 66', 'Name' => 'Территория The Cube — Холон' }, 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 15, 'Parking' => 3, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מתחם The Cube - חולון', 'Address' => 'פארק פרס, רח' מפרץ שלמה 66' }, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.794325', 'SeatsAmount' => 500, 'Ramp' => 2, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'Latitude' => '32.002645', 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1941, 'DoorsAmount' => 0, 'CombinedName' => 'Концерты Территория The Cube — Холон' }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1941, 'Name' => 'מתחם The Cube - חולון' }, { 'Name' => 'תיאטרון חולון', 'ShowsQty' => 27, 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'Ramp' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1728, 'SeatsOnMap' => 0, 'CombinedName' => 'Спектакли Театр Холон', 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => undef, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Театр Холон' }, 'ImageWidth' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Active' => 1, 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חולון', 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'תיאטרון חולון' }, 'Mazgan' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 0, 'CityID' => 15 }, 'ID' => 1728 } ], 'ID' => 15, 'Name' => 'חולון' }, { 'ID' => 7, 'Name' => 'חיפה', 'Halls' => [ { 'Name' => 'Malina night club חיפה', 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Address' => 'Шдерот а-Гистадрут, 60. Напротив каньона Лев а-Мифрац', 'Name' => 'Ночной клуб Малина Хайфа', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 1, 'Lift' => 1, 'Gangways' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.792598, 35.038082', 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Malina night club חיפה', 'Address' => 'שד' ההסתדרות 60, מול קניון לב המפרץ' }, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 2, 'CityID' => 7, 'Ramp' => 1, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/place/HaHistadrut+Ave+60,+Haifa/@32.7919364,35.0363583,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x151dba78e36cce77:0x127074219899d8f8?hl=ru', 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '35.038082', 'SeatsAmount' => 1000, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1258, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Latitude' => '32.792598' }, 'ID' => 1258 }, { 'Name' => 'בית אבא חושי חיפה', 'ShowsQty' => 19, 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Gangways' => 4, 'Lift' => 2, 'Pit' => 1, 'Shelter' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.790971, 35.010532', 'PlanInFlash' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Бейт Аба Хуши Хайфа', 'Address' => 'ул. Аба Элель Сильвер, 71', 'Info' => 'Четыре первых ряда зала находятся на одном уровне.', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'Stairs' => 2, 'Parking' => 2, 'CityID' => 7, 'Image2Height' => 867, 'He' => { 'Address' => 'רח' אבא הלל סילבר, 71', 'Name' => 'בית אבא חושי חיפה', 'Guide' => '', 'Info' => '4 שורות הראשונות באולם באותו המפלס.' }, 'RowsAmount' => 21, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 867, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 501, 'Longitude' => '35.010532', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05D0%u05D1%u05D0%20%u05D4%u05DC%u05DC%20%u05E1%u05D9%u05DC%u05D1%u05E8x71%2C&UserEarthX=151270&UserEarthY=1244096&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Ramp' => 2, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Latitude' => '32.790971', 'Incline' => 2, 'DoorsAmount' => 6, 'ID' => 215, 'SeatsOnMap' => 1, 'CombinedName' => 'Концерты Бейт Аба Хуши Хайфа' }, 'ID' => 215 }, { 'Hall' => { 'Incline' => 2, 'Latitude' => '32.81913', 'Cafeteria' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'DoorsAmount' => 4, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 163, 'Longitude' => '35.066528', 'SeatsAmount' => 505, 'MainHallID' => undef, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=3x18208x%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05E0%u05D2%u05DC%u05E8%26psik%3B%20%u05D9%u05E6%u05D7%u05E7%20%u05D1%u05DF%20%u05E6%u05D1%u05D9%2014%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%2C&UserEarthX=156283&UserEarthY=1247413&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 2, 'CityID' => 7, 'Stairs' => 2, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 935, 'RowsAmount' => 21, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'בית נגלר חיפה', 'Address' => 'שד' בן צבי 14 קריית חיים' }, 'Image2Height' => 935, 'GoogleMapAddress' => '32.819130, 35.066528', 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 1, 'Active' => 1, 'Gangways' => 3, 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 2, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Бейт-Наглер Хайфа', 'Address' => 'Кирьят-Хаим, ул. Бен Цви, 14' } }, 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 163, 'Name' => 'בית נגלר חיפה' }, { 'Name' => 'כנסיית יוחנן הקדוש חיפה', 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05D7%27%u05D5%u05E8%u05D9x32%2C&UserEarthX=149766&UserEarthY=1247007&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Ramp' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.9942105', 'MainHallID' => undef, 'CombinedName' => 'Концерты Церковь Святого Иоанна Хайфа', 'ID' => 290, 'SeatsOnMap' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.817595', 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Церковь Святого Иоанна Хайфа', 'Address' => 'ул. Хури, 32, Вади Ниснас', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'חורי 32, ואדי ניסנאס, חיפה', 'Gangways' => 0, 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' חורי 32, ואדי ניסנאס', 'Name' => 'כנסיית יוחנן הקדוש חיפה' }, 'CityID' => 7, 'Parking' => 0, 'Stairs' => 0 }, 'ShowsQty' => 5, 'ID' => 290 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 150, 'Longitude' => '34.999861', 'MainHallID' => undef, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => '', 'Ramp' => 2, 'Latitude' => '32.817134', 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 2047, 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.817134, 34.999861', 'PlanInFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Клуб Syrup', 'Address' => 'ул. Паль-ям 2' }, 'Parking' => 1, 'CityID' => 7, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' פלי"ם 2', 'Name' => 'מועדון סירופ', 'Guide' => '', 'Info' => 'פתיחת הדלתות חצי שעה לפני המופע' }, 'RowsAmount' => 0 }, 'ID' => 2047, 'Name' => 'מועדון סירופ' }, { 'Name' => 'מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן', 'ID' => 99, 'Hall' => { 'Distance' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Существует ограниченная видимость с мест: ряд 2 места 4-12, 45-53, ряд 3 места 2-12, 45-55, ряд 4 места 1-12, 45-56, ряд 5 места 1-10, 47-56, ряд 6 места 1-8, 49-56, ряд 7 места 1-6, 51-56, ряд 8 места 1-4, 53-56, ряд 9 места 1-2, 55-56, ряд 25, 26 - места 27-34.', 'Address' => 'ул. Кдушей Яси, напротив Каньон Хайфа', 'Name' => 'Центр Конгрессов Хайфа — Зал Орен' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.791338, 34.965069', 'Gangways' => 6, 'Active' => 1, 'Shelter' => 2, 'Lift' => 1, 'Pit' => 1, 'ImageHeight' => 732, 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 732, 'RowsAmount' => 40, 'He' => { 'Name' => 'מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן', 'Address' => 'קדושי יאסי, מול קניון חיפה', 'Info' => 'קיימת ראייה מוגבלת במקומות: שורה 2 כסאות 4-12, 45-53, שורה 3 כסאות 2-12, 45-55, שורה 4 כסאות 1-12, 45-56, שורה 5 כסאות 1-10, 47-56, שורה 6 כסאות 1-8, 49-56, שורה 7 כסאות 1-6, 51-56, שורה 8 כסאות 1-4, 53-56, שורה 9 כסאות 1-2, 55-56, שורה 25 כסאות 27-34, שורה 26 כסאות 27-34.', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 7, 'Parking' => 3, 'Stairs' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D4%u05E7%u05D5%u05E0%u05D2%u05E8%u05E1%u05D9%u05DD%20%u05D1%u05D9%u05E0%u05DC%u05D0%u05D5%u05DE%u05D9%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%5Dxx147067x1244102%2C&UserEarthX=146816&UserEarthY=1244087&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Ramp' => 2, 'SeatsAmount' => 2105, 'Longitude' => '34.965069', 'MainHallID' => undef, 'ID' => 99, 'SeatsOnMap' => 1, 'DoorsAmount' => 9, 'Latitude' => '32.791338', 'Incline' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 2 }, 'ShowsQty' => 3 }, { 'Name' => 'מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה', 'ShowsQty' => 8, 'Hall' => { 'Latitude' => '32.8203168', 'Incline' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'ID' => 209, 'SeatsOnMap' => 1, 'SeatsAmount' => 497, 'Longitude' => '34.9728262', 'MainHallID' => undef, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05E6%u05E8%u05E4%u05EA%u05D9%20%u05D2%u05E1%u05D8%u05D5%u05DF%20%u05D3%u05E4%u05E8%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%5Dxx147727x1247301%2C&UserEarthX=148106&UserEarthY=1247347&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Ramp' => 2, 'Parking' => 3, 'CityID' => 7, 'Stairs' => 2, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 615, 'Image2Height' => 615, 'RowsAmount' => 16, 'He' => { 'Name' => 'מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה', 'Address' => 'רח' אליהו חכים 6, כרמל צרפתי', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.820244,34.972492', 'PlanInFlash' => 1, 'Gangways' => 3, 'Active' => 1, 'Pit' => 1, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Кригер Хайфа', 'Address' => 'ул. Элияу Хаким, 6, французский Кармель' } }, 'ID' => 209 }, { 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Ramp' => 2, 'MapaLink' => '', 'Longitude' => '34.985592', 'SeatsAmount' => 1222, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 106, 'DoorsAmount' => 6, 'Incline' => 2, 'Latitude' => '32.803197', 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Distance' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Аудиториум Хайфа', 'Address' => 'пр. а-Наси, 138', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.803197, 34.985592', 'Kasher' => 0, 'Lift' => 2, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 1, 'Gangways' => 8, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 528, 'Mazgan' => 2, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה', 'Address' => 'מרכז הכרמל שד' הנשיא 138' }, 'RowsAmount' => 26, 'Image2Height' => 528, 'CityID' => 7, 'Parking' => 4, 'Stairs' => 2 }, 'ShowsQty' => 15, 'ID' => 106, 'Name' => 'מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה' }, { 'ID' => 102, 'ShowsQty' => 11, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Зал Раппопорт Хайфа', 'Address' => 'пр. а-Наси, 138' }, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Distance' => 2, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 1, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 2, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.803414, 34.985138', 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'RowsAmount' => 17, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט', 'Address' => 'מרכז הכרמל שד' הנשיא 138' }, 'Image2Height' => 687, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 687, 'Stairs' => 2, 'Parking' => 2, 'CityID' => 7, 'Ramp' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0x138%2C&UserEarthX=148941&UserEarthY=1245387&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.985138', 'SeatsAmount' => 473, 'DoorsAmount' => 4, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 102, 'Cafeteria' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Incline' => 2, 'Latitude' => '32.803414' }, 'Name' => 'מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט' }, { 'Name' => 'מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו', 'ID' => 1724, 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'Ramp' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'ID' => 1724, 'SeatsOnMap' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => undef, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Матнас Адар Хайфа — Зал Бейтену', 'Address' => '' }, 'Distance' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חיפה', 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 7, 'Parking' => 0 }, 'ShowsQty' => 5 }, { 'ID' => 237, 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Latitude' => '32.80327', 'Incline' => 2, 'ID' => 237, 'SeatsOnMap' => 1, 'DoorsAmount' => 3, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 159, 'Longitude' => '34.9846462', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=3x18091x%u05E1%u05D9%u05E0%u05DE%u05D8%u05E7%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%26psik%3B%20%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0%20142%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%2C&UserEarthX=148921&UserEarthY=1245455&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Ramp' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Stairs' => 2, 'CityID' => 7, 'Parking' => 2, 'Image2Height' => 500, 'He' => { 'Address' => 'שד' הנשיא 142', 'Name' => 'סינמטק חיפה', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'RowsAmount' => 9, 'ImageHeight' => 500, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 2, 'Active' => 1, 'Lift' => 2, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'סינמטק חיפה חיפה ישראל', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'пр. а-Наси, 142', 'Name' => 'Синематека Хайфа' }, 'Distance' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1 }, 'Name' => 'סינמטק חיפה' }, { 'Name' => 'תיאטרון הסטודיו חיפה', 'ID' => 249, 'Hall' => { 'CityID' => 7, 'Parking' => 0, 'Stairs' => 2, 'ImageHeight' => 577, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 15, 'He' => { 'Address' => 'שד' הנשיא 142, כרמל', 'Name' => 'תיאטרון הסטודיו חיפה', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 577, 'PlanInFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'הנשיא 142, חיפה', 'Kasher' => 0, 'Pit' => 1, 'Lift' => 1, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 3, 'Active' => 1, 'Distance' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Студио Хайфа', 'Address' => 'пр. а-Наси, 142, Кармель' }, 'Incline' => 2, 'Latitude' => '32.803055', 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 249, 'DoorsAmount' => 3, 'Longitude' => '34.985007', 'SeatsAmount' => 302, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Ramp' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0x142%2C&UserEarthX=148841&UserEarthY=1245424&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=' }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'Name' => 'תיאטרון הצפון חיפה', 'ID' => 162, 'Hall' => { 'Latitude' => '32.82173', 'Incline' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'DoorsAmount' => 6, 'ID' => 162, 'SeatsOnMap' => 1, 'SeatsAmount' => 1099, 'Longitude' => '35.074321', 'MainHallID' => undef, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05DE%u05E9%u05D4%20%u05D1%u05D9%u05D9%u05DC%u05D9%u05E0%u05E1%u05D5%u05DFx41%2C&UserEarthX=157250&UserEarthY=1247496&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Ramp' => 2, 'Parking' => 2, 'CityID' => 7, 'Stairs' => 2, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 772, 'Image2Height' => 772, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון הצפון חיפה', 'Address' => 'רח' ביילינסון 41 קריית חיים', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לטרקלין וייתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה. לא תתאפשר כניסה לאולם לאחר סגירת הדלתות.', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 29, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.821730, 35.074321', 'PlanInFlash' => 1, 'Gangways' => 3, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 1, 'Lift' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшие будут направлены в холл и займут свои места только во время антракта, а не в соответствии с приобретенными билетами. После закрытия дверей в зал опоздавших не впускают.', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр а-Цафон Хайфа', 'Address' => 'Кирьят-Хаим, ул. Белинсон, 41' } }, 'ShowsQty' => 4 }, { 'Hall' => { 'ID' => 1725, 'SeatsOnMap' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'Ramp' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון חיפה', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 7, 'Parking' => 0, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Хайфы', 'Address' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חיפה', 'Gangways' => 0, 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0 }, 'ShowsQty' => 20, 'ID' => 1725, 'Name' => 'תיאטרון חיפה' } ] }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות יד שטרית טבריה', 'ID' => 409, 'ShowsQty' => 5, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами.', 'Address' => 'ул. Бялик, 13', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Яд Шитрит Тверия' }, 'ImageWidth' => 600, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Distance' => 0, 'Active' => 1, 'Gangways' => 2, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.796007, 35.529639', 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Height' => 900, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לאחר תחילת ההופעה הרוכש יופנה לשבת במקומות הפנויים בלבד!', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות יד שטרית טבריה', 'Address' => 'רח' ביאליק 13' }, 'RowsAmount' => 27, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 900, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 2, 'CityID' => 96, 'MapaLink' => '', 'Ramp' => 0, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 747, 'Longitude' => '35.529639', 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 409, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Latitude' => '32.796007', 'Incline' => 2 } } ], 'ID' => 96, 'Name' => 'טבריה' }, { 'Name' => 'יבנה', 'ID' => 16, 'Halls' => [ { 'ID' => 658, 'Hall' => { 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D1%u05D1%u05E0%u05D9%u05D9%u05D4%26psik%3B%20%u05D9%u05D1%u05E0%u05D4%5Dxx125031x1142490%2C&UserEarthX=125201&UserEarthY=1142453&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Ramp' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 509, 'Longitude' => '34.73481', 'ID' => 658, 'SeatsOnMap' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '31.874438', 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшим не гарантируется ни вход, ни места.', 'Address' => 'пр. Дуани, угол пр. Жаботински', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Явне' }, 'Distance' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Active' => 1, 'Gangways' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 1, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.874438, 34.734810', 'Image2Height' => 496, 'RowsAmount' => 18, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות יבנה', 'Address' => 'שד' דואני, פינת ז'בוטינסקי', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה, ולא מובטחת ישיבה במקומות המסומנים.', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 496, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 16, 'Parking' => 2 }, 'ShowsQty' => 23, 'Name' => 'היכל התרבות יבנה' } ] }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 386, 'Longitude' => '34.888107', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05DE%u05D5%u05E4%u05EA%26psik%3B%20%u05D9%u05D4%u05D5%u05D3%5Dxx139585x1159750%2C&UserEarthX=139590&UserEarthY=1159757&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Ramp' => 2, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '32.030568', 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'ID' => 308, 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'Gangways' => 2, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 1, 'Lift' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.030568, 34.888107', 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Иегуд', 'Address' => 'ул. Саадия Хатука, 25' }, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 2, 'Stairs' => 2, 'Parking' => 2, 'CityID' => 17, 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 17, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות מופת יהוד', 'Address' => 'רח' סעדיה חתוכה 25', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 0 }, 'ShowsQty' => 11, 'ID' => 308, 'Name' => 'היכל התרבות מופת יהוד' }, { 'Name' => 'מועדון Gray יהוד', 'ID' => 1165, 'Hall' => { 'Longitude' => '34.899322', 'SeatsAmount' => 330, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ramp' => 2, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/place/HaHaroshet+2/@32.0313578,34.8949124,15z/data=!4m2!3m1!1s0x151d3506a05b5af9:0x56dcb98e81560dbd?hl=ru', 'Incline' => 0, 'Latitude' => '32.029093', 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1165, 'DoorsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'החרושת 2, יהוד', 'Kasher' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Бар Gray Иегуд', 'Address' => 'ул. а-Харошет 2', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 17, 'Parking' => 2, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' החרושת 2', 'Name' => 'מועדון Gray יהוד', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 0 }, 'ShowsQty' => 1 } ], 'ID' => 17, 'Name' => 'יהוד' }, { 'ID' => 222, 'Name' => 'יישוב עשרת', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '31.825879, 34.746866', 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Gangways' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Зал Асерет', 'Address' => 'ул. а-Римон, 8', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Parking' => 3, 'CityID' => 222, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 17, 'He' => { 'Name' => 'אולם עשרת', 'Address' => 'רח' הרימון 8', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => '34.746866', 'SeatsAmount' => 293, 'MainHallID' => undef, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 2, 'MapaLink' => '', 'Incline' => 0, 'Latitude' => '31.825879', 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 1741 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1741, 'Name' => 'אולם עשרת' } ] }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'תיאטרון יקנעם', 'ID' => 184, 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'Longitude' => '35.103548', 'SeatsAmount' => 484, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ramp' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%27%27%u05E1%20%u05DE%u05E7%u05D9%u05E3%20%u05D0%u05D5%u05E8%u05D8%20%u05D0%u05DC%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05D9%u05D5%u05E7%u05E0%u05E2%u05DD%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EA%5Dxx160112x1228797%2C&UserEarthX=159965&UserEarthY=1228692&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Incline' => 0, 'Latitude' => '32.652854', 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 184, 'DoorsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.652854, 35.103548', 'Kasher' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'Gangways' => 2, 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Йокнеама', 'Address' => 'ул. а-Алоним, 11', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 45, 'Parking' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון יקנעם', 'Address' => 'רח' האלונים 11' }, 'RowsAmount' => 15, 'Image2Height' => 0 } } ], 'Name' => 'יקנעם', 'ID' => 45 }, { 'Name' => 'ירושלים', 'ID' => 30, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.781108, 35.215613', 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Бар Бесарабия Иерусалим', 'Address' => 'Бен Иегуда, 34', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageWidth' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 1, 'CityID' => 30, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Address' => 'בן יהודה 34', 'Name' => 'בר בסרביה ירושלים', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 50, 'Longitude' => '35.215613', 'MapaLink' => '', 'Ramp' => 1, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '31.781108', 'Incline' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1328, 'SeatsOnMap' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1328, 'Name' => 'בר בסרביה ירושלים' }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '31.753725, 35.212556', 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Цолелет а-Цеуба Иерусалим', 'Address' => 'а-Рехавим 13', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Parking' => 2, 'CityID' => 30, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' הרכבים 13, א.ת. תלפיות', 'Name' => 'הצוללת הצהובה ירושלים', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => '35.212556', 'SeatsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?textsearch=%e4%f6%e5%ec%ec%fa+%e4%f6%e4%e5%e1%e4&first=1&minx=94860.734375&miny=1143653.203125&maxx=163005.265625&maxy=1186836.796875&mapearthx=128933&mapearthy=1165245&mapzoom=15000&currheadertab=&geosearchradius=¢erx=¢ery=&geopoiname=&sourcex=&sourcey=&sourcepoint=&sourceaddinfo=&rsf_viewstate=&filter=&filterpath=&subjectid=&textsearchwhere=%5b%e1%eb%ec+%e4%e0%f8%f5%5d&resultstargetonmap=on&UserEarthX=170243&UserEarthY=1129016.6015625&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&MapType=map&ImagesOption=&CurrMapTab=1&LoadPOIFromSession=&PNGLayers=', 'Incline' => 0, 'Latitude' => '31.753725', 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 837 }, 'ID' => 837, 'Name' => 'הצוללת הצהובה ירושלים' }, { 'Name' => 'ימק"א', 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => undef, 'Incline' => 0, 'ID' => 1674, 'SeatsOnMap' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'MapaLink' => '', 'Ramp' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 30, 'Parking' => 0, 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'ימק"א', 'Address' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Gangways' => 0, 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ירושלים', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'ИМКА' }, 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1674 }, { 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '35.221921', 'SeatsAmount' => 261, 'Ramp' => 2, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Latitude' => '31.76514', 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 1346, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 1, 'Gangways' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.765140, 35.221921', 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Лев Смадар Иерусалим', 'Address' => 'ул. Лойд Джордж, 4, Мошева Германит' }, 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 30, 'Parking' => 1, 'RowsAmount' => 15, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' לויד ג'ורג' 4, המושבה הגרמנית', 'Name' => 'לב סמדר ירושלים' }, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 2 }, 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 1346, 'Name' => 'לב סמדר ירושלים' }, { 'Name' => 'מנזר רטיסבון', 'ID' => 2014, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Latitude' => '31.778137', 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ID' => 2014, 'SeatsOnMap' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'Longitude' => '35.214617', 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'Ramp' => 0, 'CityID' => 30, 'Parking' => 2, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מנזר רטיסבון', 'Address' => 'רח' שמואל הנגיד 26', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.778137, 35.214617', 'Gangways' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Ул. Шмуэль а-Нагид, 26', 'Name' => 'Монастырь Ратисбон', 'Guide' => '', 'Info' => '' } } }, { 'Name' => 'מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה', 'ID' => 260, 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'Latitude' => '31.780065', 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 260, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => '35.222269', 'SeatsAmount' => 96, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ramp' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x3000x%u05D9%u05E8%u05D5%u05E9%u05DC%u05D9%u05DDx%u05D4%u05DC%u05DCx27%2C&UserEarthX=170841&UserEarthY=1131923&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'CityID' => 30, 'Parking' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה', 'Address' => 'רח' כורש 1', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 8, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.780065, 35.222269', 'Kasher' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Культурный центр Иерусалим — зал «Гармония»', 'Address' => 'ул. Кореш 1' } }, 'ShowsQty' => 8 }, { 'ID' => 1681, 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'MapaLink' => '', 'Ramp' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => undef, 'Incline' => 0, 'ID' => 1681, 'SeatsOnMap' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Gangways' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ירושלים', 'Ru' => { 'Name' => 'Центр Жерар Бахар Иерусалим', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 30, 'Parking' => 0, 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מרכז ז'ראר בכר ירושלים', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 0 }, 'Name' => 'מרכז ז'ראר בכר ירושלים' }, { 'Name' => 'תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה', 'ID' => 1679, 'ShowsQty' => 31, 'Hall' => { 'CityID' => 30, 'Parking' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה' }, 'RowsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ירושלים', 'Active' => 1, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Театр Иерушалаим' }, 'Latitude' => undef, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ID' => 1679, 'SeatsOnMap' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'Ramp' => 0 } } ] }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'הוט סינמה כפר סבא אושילנד - אולם 18', 'ID' => 1767, 'Hall' => { 'He' => { 'Address' => 'רח' עתיר ידע 4, מתחם אושילנד', 'Name' => 'הוט סינמה כפר סבא אושילנד - אולם 18', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'RowsAmount' => 19, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 18, 'Parking' => 3, 'Ru' => { 'Name' => 'Хот-Синема Кфар-Саба — Зал 18', 'Address' => 'ул. Атир Йеда, 4, территоря Oshiland', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Gangways' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.165294, 34.927775', 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 1767, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'Latitude' => '32.165294', 'Ramp' => 2, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.927775', 'SeatsAmount' => 450 }, 'ShowsQty' => 2 }, { 'Name' => 'היכל התרבות כפר סבא', 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות כפר סבא', 'Address' => 'רח' ירושלים 33' }, 'Image2Height' => 0, 'CityID' => 18, 'Parking' => 0, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кфар-Саба', 'Address' => 'ул. Иерушалаим, 33', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'ירושלים 33, כפר סבא', 'Kasher' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'Gangways' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1648, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Latitude' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Ramp' => 0, 'MapaLink' => '', 'Longitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef }, 'ShowsQty' => 28, 'ID' => 1648 }, { 'Name' => 'סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1', 'ID' => 1354, 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'CityID' => 18, 'Parking' => 4, 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 13, 'He' => { 'Address' => 'רח' ויצמן 207, מתחם G מעל לשופרסל דיל', 'Name' => 'סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.172790, 34.929335', 'Ru' => { 'Name' => 'Синема-Сити Кфар-Саба — Зал 1', 'Address' => 'ул. Вайцман 207, территория G, над магазином Шуперсаль', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Distance' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '32.17279', 'Incline' => 0, 'ID' => 1354, 'SeatsOnMap' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 332, 'Longitude' => '34.929335', 'MapaLink' => '', 'Ramp' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0 } } ], 'Name' => 'כפר סבא', 'ID' => 18 }, { 'ID' => 46, 'Name' => 'כרמיאל', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Distance' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшим вход и места в соответствии с приобретенными билетами не гарантируются.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль', 'Address' => 'пр. Насией Исраэль', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кармиэль' }, 'PlanInFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.914962, 35.302903', 'Kasher' => 0, 'Pit' => 1, 'Lift' => 1, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'Gangways' => 3, 'ImageHeight' => 629, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 21, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה, ולא מובטחת ישיבה במקומות המסומנים.
 • אין החזר כספי בגין איחור הגעה למופע
 • לא תותר כניסה עם עגלות מכל סוג שהוא לאולם.', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל', 'Address' => 'נשיאי ישראל' }, 'Image2Height' => 629, 'CityID' => 46, 'Parking' => 3, 'Stairs' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Ramp' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DB%u05E8%u05DE%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx178382x1257282%2C0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05DB%u05E8%u05DE%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx178699x1257810&UserEarthX=178256&UserEarthY=1257302&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Longitude' => '35.302903', 'SeatsAmount' => 780, 'MainHallID' => undef, 'CombinedName' => 'Концерты Гехаль а-Тарбут Кармиэль', 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 128, 'DoorsAmount' => 4, 'Incline' => 2, 'Latitude' => '32.914962', 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 2 }, 'ShowsQty' => 24, 'ID' => 128, 'Name' => 'היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל' } ] }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'ImageWidth' => 600, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Каплан, 2, угол ул. Гистадрут', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Лод' }, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.943113, 34.886925', 'PlanInFlash' => 1, 'Gangways' => 3, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 1, 'Lift' => 2, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 791, 'Image2Height' => 791, 'He' => { 'Address' => 'רח' קפלן 2 פינת רח' ההסתדרות', 'Name' => 'היכל התרבות לוֹד', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'RowsAmount' => 21, 'Parking' => 2, 'CityID' => 19, 'Stairs' => 2, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E2%u05D9%u05E8%u05D5%u05E0%u05D9%20%u05DC%u05D5%u05D3%26psik%3B%20%u05DC%u05D5%u05D3%5Dxx139402x1150057%2C&UserEarthX=139232&UserEarthY=1150074&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Ramp' => 2, 'SeatsAmount' => 514, 'Longitude' => '34.886925', 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 6, 'ID' => 218, 'SeatsOnMap' => 1, 'Latitude' => '31.943113', 'Incline' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 2 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 218, 'Name' => 'היכל התרבות לוֹד' } ], 'Name' => 'לוד', 'ID' => 19 }, { 'ID' => 126, 'Name' => 'לטרון', 'Halls' => [ { 'Name' => 'מוזיאון יד לשריון לטרון', 'ShowsQty' => 7, 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', לטרון', 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Name' => 'Музей Яд ле-Ширьон Латрун', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 126, 'Parking' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'מוזיאון יד לשריון לטרון' }, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Latitude' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1686, 'DoorsAmount' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות מוזיאון יד לשריון לטרון' }, 'ID' => 1686 } ] }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'מתנ''ס מגדל העמק', 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 690, 'Image2Height' => 690, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מתנ''ס מגדל העמק', 'Address' => 'רח' יזרעאל 5' }, 'RowsAmount' => 24, 'Parking' => 2, 'CityID' => 47, 'Stairs' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Матнас Мигдаль а-Эмек', 'Address' => 'ул. Израэль, 5', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'Matnas (Community Center), מגדל העמק, ישראל', 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 155, 'SeatsOnMap' => 1, 'Latitude' => '32.6749051', 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05EA%u05E0%27%27%u05E1%26psik%3B%20%u05DE%u05D2%u05D3%u05DC%20%u05D4%u05E2%u05DE%u05E7%5Dxx172466x1231176%2C&UserEarthX=172242&UserEarthY=1231220&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Ramp' => 2, 'SeatsAmount' => 661, 'Longitude' => '35.2365385', 'MainHallID' => undef }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 155 } ], 'ID' => 47, 'Name' => 'מגדל העמק' }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 1660, 'ShowsQty' => 26, 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 0, 'Longitude' => '35.014734', 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'Ramp' => 0, 'Latitude' => '31.899119', 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ID' => 1660, 'SeatsOnMap' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.899119, 35.014734', 'Gangways' => 0, 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Эмек Дотан, 49', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Модеин Маккабим Реут', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'CityID' => 20, 'Parking' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות מודיעין מכבים רעות', 'Address' => 'רח' עמק דותן 49', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות מודיעין מכבים רעות' }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '35.00915', 'SeatsAmount' => 500, 'Ramp' => 2, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Latitude' => '31.902651', 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1891, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.902651, 35.009150', 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Дам а-Макабим', 'Name' => 'Клуб Gray Модеин' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 4, 'CityID' => 20, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' דם המכבים 69', 'Name' => 'מועדון הגריי מודיעין' }, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 0 }, 'ID' => 1891, 'Name' => 'מועדון הגריי מודיעין' } ], 'ID' => 20, 'Name' => 'מודיעין' }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 618, 'Hall' => { 'Stairs' => 2, 'CityID' => 41, 'Parking' => 3, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'אולם הקימרון', 'Address' => 'מועצה אזורית עמק המעיינות' }, 'RowsAmount' => 22, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 2, 'Active' => 1, 'Gangways' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.494997, 35.514720', 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Зал а-Кимрон', 'Address' => 'Районный совет Эмек а-Майанот', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Incline' => 2, 'Latitude' => '32.494997', 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 618, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '35.51472', 'SeatsAmount' => 941, 'Ramp' => 2, 'MapaLink' => 'http://goo.gl/maps/mXrab', 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0 }, 'ShowsQty' => 7, 'Name' => 'אולם הקימרון' } ], 'ID' => 41, 'Name' => 'מועצה אזורית עמק המעיינות' }, { 'ID' => 127, 'Name' => 'מועצה האזורית חוף הכרמל', 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה', 'ID' => 644, 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'מרכז קהילתי חוף הכרמל, מרכז מיר"ב, ישראל', 'Gangways' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 1, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'Неподалеку от районного совета Хоф а-Кармель, первый поворот после Керем Мархаль', 'Name' => 'Гехаль тарбут Хоф а-Кармель — Зал Муза' }, 'CityID' => 127, 'Parking' => 3, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 630, 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 630, 'RowsAmount' => 16, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה', 'Address' => 'בקרבת מועצה איזורית חוף הכרמל, הפניה הראשונה אחרי כרם מהר"ל' }, 'SeatsAmount' => 520, 'Longitude' => '34.965035', 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05E7%u05D4%u05D9%u05DC%u05EA%u05D9%20%u05D7%u05D5%u05E3%20%u05D4%u05DB%u05E8%u05DE%u05DC%5Dxx146999x1228052%2C&UserEarthX=146664&UserEarthY=1227855&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Ramp' => 2, 'Latitude' => '32.6466026', 'Incline' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'ID' => 644, 'SeatsOnMap' => 1, 'DoorsAmount' => 0 } } ] }, { 'ID' => 248, 'Name' => 'מועצה האיזורית דרום השרון', 'Halls' => [ { 'Name' => 'אולם דיוואן D-one', 'ShowsQty' => 4, 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'Latitude' => '32.133343', 'Cafeteria' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 2059, 'Longitude' => '34.913311', 'SeatsAmount' => 770, 'MainHallID' => undef, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 3, 'CityID' => 248, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'אולם דיוואן D-one', 'Address' => 'כביש 40/5 - מזרחית לצומת ירקון' }, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.133343, 34.913311', 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Шоссе 40/5 восточнее перекрестка Яркон', 'Name' => 'Зал D-one', 'Guide' => '', 'Info' => '' } }, 'ID' => 2059 } ] }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '32.133020, 34.911249', 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Pit' => 1, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 1, 'Gangways' => 2, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Distance' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Дром а-Шарон', 'Address' => 'районный совет Дром а-Шарон рядом с поселком Неве Ярок, между Кфар-Сабой и Ход-Ашароном', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Parking' => 3, 'CityID' => 86, 'Stairs' => 1, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'מועצה איזורית דרום, השרון ליד מושב נווה ירק, בין כפר-סבא והוד-השרון', 'Name' => 'היכל התרבות דרום השרון' }, 'RowsAmount' => 12, 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => '34.911249', 'SeatsAmount' => 390, 'MainHallID' => undef, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E7%u05D5%u05D3%u05D4%20%u05D1%u05DE%u05E4%u05D4%5Dxx141772x1171093%2C&UserEarthX=141680&UserEarthY=1171162&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Incline' => 1, 'Latitude' => '32.13302', 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'CombinedName' => 'הופעות היכל התרבות דרום השרון', 'DoorsAmount' => 4, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 305 }, 'ShowsQty' => 11, 'ID' => 305, 'Name' => 'היכל התרבות דרום השרון' } ], 'Name' => 'מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון', 'ID' => 86 }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות תרבותא אורנית', 'ID' => 1425, 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'CityID' => 202, 'Parking' => 3, 'RowsAmount' => 18, 'He' => { 'Address' => 'מבוא אורנית', 'Name' => 'היכל התרבות תרבותא אורנית', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Gangways' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.122942, 34.995384', 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'Маво Оранит', 'Name' => 'Гехал а-Тарбут Тарбута Оранит' }, 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Latitude' => '32.122942', 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 1425, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.995384', 'SeatsAmount' => 384, 'Ramp' => 2, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0 }, 'ShowsQty' => 1 } ], 'ID' => 202, 'Name' => 'מועצה מקומית אורנית' }, { 'ID' => 206, 'Name' => 'מושב שבי ציון', 'Halls' => [ { 'Name' => 'פאב הפרה שבי ציון', 'ID' => 1455, 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1455, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 1, 'Latitude' => '32.981472', 'Ramp' => 2, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '35.08482', 'SeatsAmount' => 250, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Address' => 'בצד שמאל של רח' דרך הים', 'Name' => 'פאב הפרה שבי ציון', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 206, 'Parking' => 3, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Bar Para Шавей-Цион', 'Address' => 'с лева от ул. Дерех а-Ям' }, 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 1, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Gangways' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.981472, 35.084820', 'Kasher' => 0 }, 'ShowsQty' => 3 } ] }, { 'Name' => 'מנזר בית ג'מל', 'ID' => 108, 'Halls' => [ { 'ID' => 502, 'Hall' => { 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E7%u05D5%u05D3%u05D4%20%u05D1%u05DE%u05E4%u05D4%5Dxx147919x1125822%2C&UserEarthX=147733&UserEarthY=1126062&UserMapZoom=1000&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Ramp' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 200, 'Longitude' => '34.976521', 'ID' => 502, 'SeatsOnMap' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '31.724542', 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Неподалеку от Бейт-Шемеша', 'Name' => 'Монастырь Бейт-Джемал', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'בית ג'מאל', 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Address' => 'סמוך לבית שמש', 'Name' => 'מנזר בית ג'מל', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 1, 'CityID' => 108, 'Parking' => 3 }, 'ShowsQty' => 6, 'Name' => 'מנזר בית ג'מל' } ] }, { 'ID' => 73, 'Name' => 'מעלה אדומים', 'Halls' => [ { 'Name' => 'אשכול הפיס מעלה אדומים', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '35.295927', 'SeatsAmount' => 215, 'Ramp' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05E9%u05DB%u05D5%u05DC%20%u05E4%u05D9%u05E1%20%u05DC%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%20%u05D5%u05DE%u05D3%u05E2%26psik%3B%20%u05DE%u05E2%u05DC%u05D4%20%u05D0%u05D3%u05D5%u05DE%u05D9%u05DD%5Dxx178157x1131216%2C&UserEarthX=177916&UserEarthY=1131279&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'Cafeteria' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'Latitude' => '31.773793', 'DoorsAmount' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 208, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 1, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 2, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.773793, 35.295927', 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Мидбар Еуда, 5', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Маале-Адумим', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Distance' => 2, 'Stairs' => 2, 'Parking' => 3, 'CityID' => 73, 'He' => { 'Name' => 'אשכול הפיס מעלה אדומים', 'Address' => 'רח' מדבר יהודה 5', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 9, 'Image2Height' => 403, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 403 }, 'ID' => 208 }, { 'ID' => 1273, 'ShowsQty' => 10, 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'CityID' => 73, 'Parking' => 2, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Address' => 'דרך מדבר יהודה 8', 'Name' => 'היכל התרבות מעלה אדומים', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'RowsAmount' => 24, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'Gangways' => 2, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.772918, 35.297363', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'Дерех Мидбар-Иеуда, 8', 'Name' => 'Гехал а-Тарбут Маале-Адумим' }, 'Distance' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Latitude' => '31.772918', 'Incline' => 2, 'ID' => 1273, 'SeatsOnMap' => 1, 'DoorsAmount' => 4, 'CombinedName' => 'Концерты Гехал а-Тарбут Маале-Адумим', 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 560, 'Longitude' => '35.297363', 'MapaLink' => '', 'Ramp' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות מעלה אדומים' } ] }, { 'ID' => 49, 'Name' => 'מעלות', 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות מעלות תרשיחא', 'ID' => 713, 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Gangways' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Lift' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '33.023184, 35.271450', 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Маалот Таршиха', 'Address' => 'Каилат Яадут Царфат 1' }, 'Distance' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 49, 'Parking' => 2, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות מעלות תרשיחא', 'Address' => 'קהילת יהדות צרפת 1', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים ישבו על בסיס מקום פנוי.', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 19, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 490, 'Longitude' => '35.27145', 'MapaLink' => '', 'Ramp' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Latitude' => '33.023184', 'Incline' => 2, 'ID' => 713, 'SeatsOnMap' => 1, 'DoorsAmount' => 4 }, 'ShowsQty' => 8 } ] }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'פעימה - בית לתיאטרון ויצירה', 'ID' => 2071, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' הר בוקר 6', 'Name' => 'פעימה - בית לתיאטרון ויצירה', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 36, 'Parking' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Хар Бокер, 6', 'Name' => 'Пэима — Байт ле-театрон ве-яцира' }, 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '30.620138, 34.800265', 'ID' => 2071, 'SeatsOnMap' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '30.620138', 'Incline' => 0, 'MapaLink' => '', 'Ramp' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 150, 'Longitude' => '34.800265' } } ], 'Name' => 'מצפה רמון', 'ID' => 36 }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Ramp' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05E0%u05D4%u05E8%u05D9%u05D4xx159735x1268365%2C&UserEarthX=159711&UserEarthY=1268237&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Longitude' => '35.100347', 'SeatsAmount' => 585, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 91, 'DoorsAmount' => 4, 'Incline' => 2, 'Latitude' => '33.01026', 'Cafeteria' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Наария', 'Address' => 'Дерех а-Ацмаут, 7' }, 'PlanInFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '33.010260, 35.100347', 'Kasher' => 0, 'Pit' => 1, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'Gangways' => 2, 'ImageHeight' => 712, 'Mazgan' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'דרך העצמאות 7', 'Name' => 'היכל התרבות נהריה' }, 'RowsAmount' => 21, 'Image2Height' => 712, 'CityID' => 50, 'Parking' => 3, 'Stairs' => 2 }, 'ShowsQty' => 9, 'ID' => 91, 'Name' => 'היכל התרבות נהריה' } ], 'ID' => 50, 'Name' => 'נהריה' }, { 'Name' => 'נוף הגליל (נצרת עילית)', 'ID' => 51, 'Halls' => [ { 'ID' => 333, 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 333, 'SeatsOnMap' => 1, 'Latitude' => '32.69951', 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x1061x%u05E0%u05E6%u05E8%u05EA%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EAx%u05D3%u05E8%u05DA%20%u05D4%u05D7%u05D8%u05D9%u05D1%u05D5%u05EAx4%2C&UserEarthX=179638&UserEarthY=1233799&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Ramp' => 0, 'SeatsAmount' => 650, 'Longitude' => '35.313034', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'ImageHeight' => 442, 'Image2Height' => 442, 'RowsAmount' => 19, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, קיימת הגבלת ראיה בשורות 1, 2.', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית', 'Address' => 'דרך החטיבות 4' }, 'Parking' => 0, 'CityID' => 51, 'Stairs' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'дерех а-Хативот, 4', 'Name' => 'Культурный центр Беркович Нацерет-Илит', 'Guide' => '', 'Info' => 'К вашему сведению, существует ограниченная видимость с первого и второго рядов.' }, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.699510, 35.313034', 'PlanInFlash' => 1, 'Gangways' => 0, 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0 }, 'Name' => 'מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית' }, { 'ID' => 296, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'Parking' => 0, 'CityID' => 51, 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית', 'Address' => 'שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן' }, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Gangways' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.699456, 35.313014', 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. Маале Ицхак, 4, большое здание на площади у старого каньёна', 'Name' => 'Матнас Беркович Нацерет-Илит', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.699456', 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 296, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 649, 'Longitude' => '35.313014', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E6%u05E8%u05EA%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EA%5Dxx181051x1234621%2C&UserEarthX=180868&UserEarthY=1234665&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Ramp' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0 }, 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית' }, { 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית - האולם הקטן', 'Hall' => { 'CityID' => 51, 'Parking' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן', 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית - האולם הקטן' }, 'RowsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.699456, 35.313014', 'Gangways' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. Маале Ицхак, 4, большое здание на площади у старого каньона', 'Name' => 'Матнас Беркович Нацерет-Илит — Малый зал', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Latitude' => '32.699456', 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 2050, 'SeatsOnMap' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'Longitude' => '35.313014', 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'Ramp' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2050 } ] }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות נס ציונה', 'Hall' => { 'ImageHeight' => 479, 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 479, 'RowsAmount' => 29, 'He' => { 'Info' => 'המאחר יופנה לשבת ביציע או במידת האפשר במקומות הפנויים בלבד!
 • לא תינתן שום אפשרות לזיכוי בגין אי שביעות רצון מהמיקום.
 • למקרה הצורך יש חניון עפר גדול וחינמי קרוב להיכל', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות נס ציונה', 'Address' => 'רח' השיריון 1' }, 'CityID' => 21, 'Parking' => 2, 'Stairs' => 2, 'Distance' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим
 • Есть возможность также припарковаться на бесплатной парковке Эфер рядом с Гехалем.', 'Address' => 'ул. а-Ширьон, 1', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нес-Циона' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.930777, 34.796215', 'Gangways' => 4, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 1, 'ID' => 177, 'SeatsOnMap' => 1, 'DoorsAmount' => 6, 'Latitude' => '31.930777', 'Incline' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x7200x%u05E0%u05E1%20%u05E6%u05D9%u05D5%u05E0%u05D4x%u05D4%u05E9%u05E8%u05D9%u05D5%u05DFx1%2C&UserEarthX=130672&UserEarthY=1148872&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Ramp' => 0, 'SeatsAmount' => 748, 'Longitude' => '34.796215', 'MainHallID' => undef }, 'ShowsQty' => 29, 'ID' => 177 }, { 'Name' => 'משכן הפיס נס ציונה', 'ID' => 1469, 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'Parking' => 3, 'CityID' => 21, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחר יופנה לשבת ביציע או במידת האפשר במקומות הפנויים בלבד.
 • לא תתאפשר כניסת פעוטות.
 • לא תותר כניסה עם עגלות ילדים.', 'Guide' => '', 'Name' => 'משכן הפיס נס ציונה', 'Address' => 'רח' ישראל שמיד 26' }, 'RowsAmount' => 16, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Lift' => 1, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'Gangways' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.929310, 34.813248', 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Исраэль Шамид, 26', 'Name' => 'Мишкан а-Пайс Нес-Циона', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Маленькие дети в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Incline' => 0, 'Latitude' => '31.92931', 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 1469, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.813248', 'SeatsAmount' => 381, 'Ramp' => 2, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0 }, 'ShowsQty' => 2 } ], 'ID' => 21, 'Name' => 'נס ציונה' }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות נתיבות', 'ID' => 1564, 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'Ramp' => 2, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 545, 'Longitude' => '34.586268', 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1564, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '31.41598', 'Incline' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Гефен 1', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нетивот' }, 'ImageWidth' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Active' => 1, 'Gangways' => 2, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.415980, 34.586268', 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 20, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות נתיבות', 'Address' => 'רח' הגפן 1', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 2, 'CityID' => 37 }, 'ShowsQty' => 6 } ], 'ID' => 37, 'Name' => 'נתיבות' }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 1345, 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'Parking' => 3, 'CityID' => 22, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Address' => 'בני ברמן 6', 'Name' => 'אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'RowsAmount' => 13, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.278535, 34.845944', 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Бени Бирман 6', 'Name' => 'Аудиториум им. Арика Айнштейна Нетания', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'ImageWidth' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '32.278535', 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1345, 'SeatsOnMap' => 1, 'CombinedName' => 'הופעות אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה', 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 373, 'Longitude' => '34.845944', 'MapaLink' => '', 'Ramp' => 2, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0 }, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה' }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'пр. Гольда Меир, 101', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Нетания' }, 'GoogleMapAddress' => '32.278005, 34.853704', 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 9, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'אשכול הפיס נתניה', 'Address' => 'שדרות גולדה מאיר, 101' }, 'Image2Height' => 0, 'Parking' => 0, 'CityID' => 22, 'Stairs' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 0, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/@32.2777692,34.8527234,18z', 'Longitude' => '34.853704', 'SeatsAmount' => 201, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 119, 'Incline' => 0, 'Latitude' => '32.278005', 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0 }, 'ID' => 119, 'Name' => 'אשכול הפיס נתניה' }, { 'ID' => 1687, 'ShowsQty' => 30, 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'CityID' => 22, 'Parking' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'היכל התרבות העירוני נתניה' }, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', נתניה', 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нетания', 'Address' => '' }, 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Latitude' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1687, 'DoorsAmount' => 0, 'CombinedName' => 'Концерты Гехаль а-Тарбут Нетания', 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות העירוני נתניה' }, { 'ID' => 2068, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Ramp' => 1, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.858124', 'SeatsAmount' => 100, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 2068, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Latitude' => '32.328474', 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Герцль, 31', 'Name' => 'Minus 1 — Бар офаот бе-Нетания', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.328474, 34.858124', 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מינוס 1 - בר הופעות בנתניה', 'Address' => 'רח' הרצל 31', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 1, 'CityID' => 22 }, 'Name' => 'מינוס 1 - בר הופעות בנתניה' } ], 'Name' => 'נתניה', 'ID' => 22 }, { 'ID' => 53, 'Name' => 'עכו', 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות החדש עכו', 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '32.928829', 'Incline' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 639, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 610, 'Longitude' => '35.07558', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05D3%u05D9%u05D8%u05D5%u05E8%u05D9%u05D5%u05DD%20%u05D0%u05D9%u05D3%u05D9%u05EA%20%u05D5%u05D5%u05DC%u05E4%u05E1%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05E2%u05DB%u05D5%5Dxx157400x1259349%2C&UserEarthX=157424&UserEarthY=1259310&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Ramp' => 2, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 3, 'CityID' => 53, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'תשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, הדלתות האולם ייסגרו עם תחילת האירוע והמאחרים יופנו לשורות האחרונות על פי הנחיות הסדרן ועל בסיס מקום פנוי בלבד.
 • לא יינתן פיצוי בגין איחור לאירוע.', 'Address' => 'רח' גיבורי סיני 24', 'Name' => 'היכל התרבות החדש עכו' }, 'RowsAmount' => 21, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Gangways' => 2, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 2, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.928829, 35.075580', 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут а-хадаш Акко', 'Address' => 'ул. Гиборей Синай, 24', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим.', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 0 }, 'ShowsQty' => 4, 'ID' => 639 } ] }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות עפולה', 'ID' => 457, 'ShowsQty' => 10, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 4, 'ID' => 457, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '32.613534', 'Incline' => 2, 'MapaLink' => 'https://www.google.com/maps/preview#!q=%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%94+%D7%AA%D7%A9%D7%A2+15%2C+%D7%A2%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%94%2C+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&data=!1m4!1m3!1d4328!2d35.2886096!3d32.6134169!4m15!2m14!1m13!1s0x151c53c5af26e2db%3A0xa8abdb4ab669e59d!3m8!1m3!1d26081603!2d-95.677068!3d37.0625!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m2!3d32.6134195!4d35.2886009', 'Ramp' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 643, 'Longitude' => '35.288414', 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 24, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, מאחרים יופנו ליציע עליון (שורות: 24-26), ללא אפשרות הושבה בלמקומות שרכשו.
 • איחור של 25 דקות ומעלה לא יאפשר כניסה לאולם.', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות עפולה', 'Address' => 'רח' חטיבה תשע 15' }, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 2, 'CityID' => 54, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Афула', 'Address' => 'ул. Хатива Тейша, 15', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды (24-26), а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Опоздавших на 25 минут и более не пустят в зал.', 'Guide' => '' }, 'ImageWidth' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 2, 'Active' => 1, 'Gangways' => 3, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 1, 'Lift' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.613534, 35.288414', 'PlanInFlash' => 0 } } ], 'ID' => 54, 'Name' => 'עפולה' }, { 'ID' => 55, 'Name' => 'פרדס חנה', 'Halls' => [ { 'ID' => 2073, 'Hall' => { 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' דרך פיק"א', 'Name' => 'הטרקלין - מתחם תרבות פרדס חנה' }, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 3, 'CityID' => 55, 'Ru' => { 'Address' => 'Дерех Пика', 'Name' => 'а-Траклин — Митхам тарбут Пардес-Хана', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.472950, 34.981037', 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 2073, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Latitude' => '32.47295', 'Ramp' => 2, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.981037', 'SeatsAmount' => 220 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'הטרקלין - מתחם תרבות פרדס חנה' }, { 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.472264, 34.970051', 'Kasher' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'Gangways' => 1, 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Ботним 54', 'Name' => 'Центр сценических искусств Пардес-Хана', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'CityID' => 55, 'Parking' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 14, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז אומנויות הבמה פרדס חנה', 'Address' => 'רח' הבוטנים 54' }, 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => '34.970051', 'SeatsAmount' => 411, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ramp' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05D1%u05DE%u05D4%20%u05E2%27%27%u05E9%20%u05DE%u05E9%u05D4%20%u05DE%u05D0%u05D9%u05E8%26psik%3B%20%u05E4%u05E8%u05D3%u05E1%20%u05D7%u05E0%u05D4%20%u05DB%u05E8%u05DB%u05D5%u05E8%5Dxx147409x1208747%2C&UserEarthX=147502&UserEarthY=1208545&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Incline' => 0, 'Latitude' => '32.472264', 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 588, 'DoorsAmount' => 0 }, 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 588, 'Name' => 'מרכז אומנויות הבמה פרדס חנה' } ] }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'אודיטוריום יד לבנים פתח תקווה', 'ID' => 1121, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?q=%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D+%D7%90%D7%A8%D7%9C%D7%95%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%91+30,+%D7%A4%D7%AA%D7%97+%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%94,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&hl=iw&ie=UTF8&sll=37.0625,-95.677068&sspn=61.928102,135.263672&oq=%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D+%D7%90%D7%A8%D7%9C%D7%95%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%91+30&hnear=%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D+%D7%90%D7%A8%D7%9C%D7%95%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%91+30,+%D7%A4%D7%AA%D7%97+%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%94,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&t=m&z=17', 'Ramp' => 2, 'SeatsAmount' => 156, 'Longitude' => '34.8724555', 'MainHallID' => undef, 'ID' => 1121, 'SeatsOnMap' => 1, 'DoorsAmount' => 2, 'Latitude' => '32.0855671', 'Incline' => 2, 'Cafeteria' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Аудиториум Яд ле-Баним Петах-Тиква', 'Address' => 'ул. Хаим Арлозоров, 30' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'בית יד לבנים, פתח תקווה, ישראל', 'Gangways' => 0, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 2, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'אודיטוריום יד לבנים פתח תקווה', 'Address' => 'רח' חיים ארלוזורוב 30' }, 'RowsAmount' => 11, 'CityID' => 8, 'Parking' => 3, 'Stairs' => 2 }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'Name' => 'אולם גולדה פתח תקוה', 'ID' => 1749, 'ShowsQty' => 11, 'Hall' => { 'Ramp' => 2, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.877104', 'SeatsAmount' => 400, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 1749, 'DoorsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Incline' => 2, 'Latitude' => '32.103528', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Арие Браун, 3, на территории тихона Гольда', 'Name' => 'Зал Гольда Петах-Тиква' }, 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 2, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 1, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.103528, 34.877104', 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 14, 'He' => { 'Address' => 'אריה בראון 3, במתחם תיכון גולדה', 'Name' => 'אולם גולדה פתח תקוה', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 8, 'Parking' => 0 } }, { 'Name' => 'היכל התרבות פתח תקווה', 'ID' => 1791, 'Hall' => { 'CityID' => 8, 'Parking' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'היכל התרבות פתח תקווה', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', פתח תקווה', 'Active' => 1, 'Gangways' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Петах-Тиква', 'Address' => '' }, 'Latitude' => undef, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ID' => 1791, 'SeatsOnMap' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'Ramp' => 0 }, 'ShowsQty' => 37 }, { 'Name' => 'תיאטרון המסילה - פתח תקווה', 'Hall' => { 'Latitude' => '32.096741', 'Incline' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 2048, 'SeatsOnMap' => 1, 'SeatsAmount' => 313, 'Longitude' => '34.880191', 'MainHallID' => undef, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => '', 'Ramp' => 2, 'Parking' => 2, 'CityID' => 8, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 13, 'He' => { 'Address' => 'רח' האחים בכר 3', 'Name' => 'תיאטרון המסילה - פתח תקווה', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.096741, 34.880191', 'PlanInFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Ахим Бахар, 3', 'Name' => 'Театр а-Месиля -Петах-Тиква', 'Guide' => '', 'Info' => '' } }, 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 2048 } ], 'Name' => 'פתח תקווה', 'ID' => 8 }, { 'ID' => 23, 'Name' => 'קדימה', 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎', 'ID' => 374, 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Gangways' => 2, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.275292, 34.911003', 'PlanInFlash' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'пр. Ицхак Бен Цви 61', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Матнас Кадима' }, 'ImageWidth' => 600, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 2, 'CityID' => 23, 'Image2Height' => 449, 'RowsAmount' => 15, 'He' => { 'Address' => 'שד' יצחק בן צבי 61', 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 449, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 398, 'Longitude' => '34.911003', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E7%u05D3%u05D9%u05DE%u05D4%5Dxx141829x1186892%2C&UserEarthX=141851&UserEarthY=1186815&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Ramp' => 0, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '32.275292', 'Incline' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'ID' => 374, 'SeatsOnMap' => 1 }, 'ShowsQty' => 2 } ] }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'אולם המופעים גבעת ברנר', 'ID' => 175, 'ShowsQty' => 10, 'Hall' => { 'Incline' => 2, 'Latitude' => '31.867439', 'Cafeteria' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 175, 'DoorsAmount' => 4, 'Longitude' => '34.801411', 'SeatsAmount' => 664, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Ramp' => 2, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/place/%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%94+%D7%91%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%A8%E2%80%AD/@31.8708953,34.801949,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1502b764f6bd7259:0x2dd9e273d003509d!8m2!3d31.8708953!4d34.8041377', 'CityID' => 66, 'Parking' => 3, 'Stairs' => 2, 'ImageHeight' => 542, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 20, 'He' => { 'Name' => 'אולם המופעים גבעת ברנר', 'Address' => 'קיבוץ גבעת ברנר', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Image2Height' => 542, 'PlanInFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.867439, 34.801411', 'Kasher' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 1, 'Lift' => 2, 'Gangways' => 3, 'Active' => 1, 'Distance' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Концертный зал Гиват-Бренер', 'Address' => 'киббуц Гиват-Бренер' } } } ], 'Name' => 'קיבוץ גבעת ברנר', 'ID' => 66 }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 7, 'Hall' => { 'Parking' => 3, 'CityID' => 87, 'Stairs' => 2, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 333, 'Image2Height' => 333, 'RowsAmount' => 28, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות מנשה בגן שמואל', 'Address' => 'ד.נ. חפר', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו למקומות הישיבה הפנויים בהיכל.', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.452967, 34.952124', 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'Gangways' => 3, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 1, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'Д.Н. Хэфер', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Минаше в Ган-Шмуэль', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места в зале, а не в соответствии с приобретенными билетами' }, 'Latitude' => '32.452967', 'Incline' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'DoorsAmount' => 4, 'ID' => 312, 'SeatsOnMap' => 1, 'SeatsAmount' => 842, 'Longitude' => '34.952124', 'MainHallID' => undef, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05DC%u05DD%20%u05DE%u05D5%u05E4%u05E2%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D2%u05DF%20%u05E9%u05DE%u05D5%u05D0%u05DC%5Dxx145737x1206570%2C&UserEarthX=145638&UserEarthY=1206485&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Ramp' => 2 }, 'ID' => 312, 'Name' => 'היכל התרבות מנשה בגן שמואל' } ], 'ID' => 87, 'Name' => 'קיבוץ גן שמואל' }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 1489, 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'Latitude' => '32.519666', 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1489, 'Longitude' => '35.521416', 'SeatsAmount' => 350, 'MainHallID' => undef, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 2, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 3, 'CityID' => 208, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Name' => 'פאב הפינה חמדיה', 'Address' => 'חמדיה, 10855', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.519666, 35.521416', 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Lift' => 1, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Паб а-Пина Киббуц Хамадия', 'Address' => 'Хамадия, 10855', 'Info' => '', 'Guide' => '' } }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'פאב הפינה חמדיה' } ], 'Name' => 'קיבוץ חמדיה', 'ID' => 208 }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'יד למגינים יגור', 'ID' => 203, 'ShowsQty' => 19, 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'Киббуц Ягур', 'Name' => 'Яд ле-Магиним Ягур', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на крайние незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами.' }, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.742992, 35.074040', 'PlanInFlash' => 0, 'Gangways' => 4, 'Active' => 1, 'Pit' => 1, 'Lift' => 1, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות הפנויים בצדדים ואין להקים את היושבים בכדי להגיע למקומם במהלך המופע.', 'Address' => 'קיבוץ יגור', 'Name' => 'יד למגינים יגור' }, 'Parking' => 3, 'CityID' => 72, 'Stairs' => 1, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D9%u05D3%20%u05DC%u05DE%u05D2%u05D9%u05E0%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D9%u05D2%u05D5%u05E8%5Dxx157217x1238699%2C&UserEarthX=157053&UserEarthY=1238747&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Ramp' => 2, 'SeatsAmount' => 1016, 'Longitude' => '35.07404', 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 4, 'ID' => 203, 'SeatsOnMap' => 1, 'Latitude' => '32.742992', 'Incline' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'RightToLeft' => 1 } } ], 'ID' => 72, 'Name' => 'קיבוץ יגור' }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Parking' => 2, 'CityID' => 118, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 515, 'RowsAmount' => 19, 'He' => { 'Address' => 'עמק יזרעאל, קיבוץ יפעת', 'Name' => 'אולם המופעים יפעת', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 515, 'GoogleMapAddress' => '32.675299, 35.223953', 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 2, 'Active' => 1, 'Gangways' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'Израэльская долина, Киббуц Ифат', 'Name' => 'Концертный зал Ифат' }, 'Incline' => 0, 'Latitude' => '32.675299', 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 3, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 550, 'Longitude' => '35.223953', 'SeatsAmount' => 696, 'MainHallID' => undef, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0134x%u05D9%u05E4%u05E2%u05EAxx%2C&UserEarthX=171197&UserEarthY=1231400&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=' }, 'ShowsQty' => 6, 'ID' => 550, 'Name' => 'אולם המופעים יפעת' } ], 'Name' => 'קיבוץ יפעת', 'ID' => 118 }, { 'ID' => 142, 'Name' => 'קיבוץ כינרת', 'Halls' => [ { 'Name' => 'בן-ציון כינרת', 'ID' => 739, 'Hall' => { 'ImageHeight' => 645, 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 645, 'He' => { 'Name' => 'בן-ציון כינרת', 'Address' => 'קיבוץ כינרת', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 26, 'CityID' => 142, 'Parking' => 0, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Бен-Цион Кинерет', 'Address' => 'Киббуц Кинерет' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'אולם בן ציון - קיבוץ כנרת, כנרת, ישראל', 'Active' => 1, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 739, 'SeatsOnMap' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.723787', 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05D1%u05DF%20%u05E6%u05D9%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05DB%u05D9%u05E0%u05E8%u05EA%20%u05E7%u05D1%u05D5%u05E6%u05D4%5Dxx203131x1235479%2C&UserEarthX=203050&UserEarthY=1235577&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Ramp' => 0, 'SeatsAmount' => 791, 'Longitude' => '35.565242', 'MainHallID' => undef }, 'ShowsQty' => 4 } ] }, { 'ID' => 69, 'Name' => 'קרית אונו', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Name' => 'הספריה העירונית קריית אונו', 'Address' => 'רח' המייסדים 5', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 2, 'CityID' => 69, 'Ru' => { 'Name' => 'Городская библиотека Кирьят Оно', 'Address' => 'Ул. а-Меясдим 5', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageWidth' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'המייסדים 5, קרית אונו', 'PlanInFlash' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1092, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '32.0563564', 'Incline' => 0, 'MapaLink' => 'http://goo.gl/maps/xR02w', 'Ramp' => 2, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 120, 'Longitude' => '34.8579287' }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1092, 'Name' => 'הספריה העירונית קריית אונו' }, { 'ID' => 2077, 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 0, 'MapaLink' => '', 'Longitude' => '34.865836', 'SeatsAmount' => 217, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 2077, 'Incline' => 0, 'Latitude' => '32.036266', 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Академическая алея, 1', 'Name' => 'А-Кирья Академит Кирьят-Оно – новый кампус', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '32.036266, 34.865836', 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'הקריה האקדמית קרית אונו - קמפוס החדש', 'Address' => 'שדרה האקדמית , 1' }, 'Image2Height' => 0, 'Parking' => 0, 'CityID' => 69, 'Stairs' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'הקריה האקדמית קרית אונו - קמפוס החדש' }, { 'Name' => 'מרתף אמנותי קרית אונו', 'ShowsQty' => 9, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Арт-подвал Кирьят-Оно', 'Address' => 'ул. Шломо а-Мелех, 38' }, 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 2, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.054894, 34.862965', 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מרתף אמנותי קרית אונו', 'Address' => 'רח' שלומו המלך 38', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 2, 'CityID' => 69, 'Parking' => 2, 'Ramp' => 1, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.862965', 'SeatsAmount' => 28, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1546, 'DoorsAmount' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות מרתף אמנותי קרית אונו', 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'Latitude' => '32.054894' }, 'ID' => 1546 } ] }, { 'Name' => 'קרית גת', 'ID' => 39, 'Halls' => [ { 'ID' => 655, 'ShowsQty' => 6, 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.609598, 34.775479', 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кирьят-Гат', 'Address' => 'пр. а-Ацмаут 1', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 0, 'CityID' => 39, 'He' => { 'Address' => 'שד' העצמאות 1', 'Name' => 'היכל התרבות קרית גת', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'RowsAmount' => 21, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.775479', 'SeatsAmount' => 628, 'Ramp' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x2630x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05D2%u05EAx%u05E9%u05D1%u05D8%u05D9%20%u05D9%u05E9%u05E8%u05D0%u05DCx%2C&UserEarthX=128328&UserEarthY=1113867&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Incline' => 0, 'Latitude' => '31.609598', 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 655 }, 'Name' => 'היכל התרבות קרית גת' } ] }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'אשכול הפיס קריית מוצקין', 'ID' => 849, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Кирьят-Моцкин', 'Address' => 'ул. Дакар 11' }, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Distance' => 0, 'Pit' => 1, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.841732, 35.083536', 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'RowsAmount' => 9, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' דקר 11', 'Name' => 'אשכול הפיס קריית מוצקין' }, 'Image2Height' => 403, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 403, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 0, 'CityID' => 59, 'Ramp' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8200x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05DE%u05D5%u05E6%u05E7%u05D9%u05DFx%u05D3%u05E7%u05E8x11%2C&UserEarthX=158158&UserEarthY=1249645&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '35.083536', 'SeatsAmount' => 196, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 849, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Incline' => 0, 'Latitude' => '32.841732' } }, { 'Name' => 'גן החיות חי פארק - קרית מוצקין', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Зоопарк Хай-Парк — Кирьят-Моцкин', 'Address' => 'ул. а-Хашмонаим, 79' }, 'ImageWidth' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.845239, 35.081031', 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Name' => 'גן החיות חי פארק - קרית מוצקין', 'Address' => 'רח' החשמונאים 79', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Mazgan' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 3, 'CityID' => 59, 'MapaLink' => '', 'Ramp' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'Longitude' => '35.081031', 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1863, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '32.845239', 'Incline' => 0 }, 'ID' => 1863 }, { 'Hall' => { 'Ramp' => 0, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1683, 'DoorsAmount' => 0, 'CombinedName' => 'Спектакли Гехаль а-Театрон Кирьят-Моцкин', 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'Latitude' => undef, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Театрон Кирьят-Моцкин', 'Address' => '' }, 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Gangways' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', קרית מוצקין', 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'היכל התיאטרון קריית מוצקין' }, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 59, 'Parking' => 0 }, 'ShowsQty' => 32, 'ID' => 1683, 'Name' => 'היכל התיאטרון קריית מוצקין' } ], 'ID' => 59, 'Name' => 'קרית מוצקין' }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות העירוני ראש-העין', 'ID' => 1854, 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.946771', 'SeatsAmount' => 608, 'Ramp' => 2, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Incline' => 0, 'Latitude' => '32.09776', 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 1854, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.097760, 34.946771', 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут а-ирони Рош а-Айн', 'Address' => 'ул. Мербад а-ксамим 10', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами
 • Дети младше 2-х лет в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Guide' => '' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 2, 'CityID' => 24, 'RowsAmount' => 19, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות העירוני ראש-העין', 'Address' => 'רח' מרבד הקסמים 10', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לכניסת מאחרים, הישיבה על בסיס מקום פנוי.
 • לילדים מתחת לגיל שנתיים לא תותר כניסה למופעים.
 • לא תתאפשר כניסה לעגלות.', 'Guide' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 0 }, 'ShowsQty' => 10 }, { 'Name' => 'קונסרבטוריון ראש-העין - אולם סימפוניה', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 14, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'קונסרבטוריון ראש-העין - אולם סימפוניה', 'Address' => 'רח' זכריה משה 9' }, 'Parking' => 3, 'CityID' => 24, 'Stairs' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Захария Моше 9', 'Name' => 'Консерватория Рош а-Айн — Зал Симфония' }, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.097891, 34.944200', 'PlanInFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1975, 'SeatsOnMap' => 1, 'Latitude' => '32.097891', 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => '', 'Ramp' => 2, 'SeatsAmount' => 207, 'Longitude' => '34.9442', 'MainHallID' => undef }, 'ID' => 1975 } ], 'ID' => 24, 'Name' => 'ראש העין' }, { 'ID' => 4, 'Name' => 'ראשון לציון', 'Halls' => [ { 'Name' => 'בית העם ראשון לציון', 'ID' => 461, 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'זד"ל 3, ראשון לציון', 'Kasher' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Бейт а-Ам Ришон ле-Цион', 'Address' => 'ул. Задаль, 3' }, 'CityID' => 4, 'Parking' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'בית העם ראשון לציון', 'Address' => 'רח' זד"ל 3' }, 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => '34.8050549', 'SeatsAmount' => 100, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ramp' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05D6%u05D3%27%27%u05DCx3%2C&UserEarthX=131707&UserEarthY=1152353&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Incline' => 0, 'Latitude' => '31.9636516', 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 461, 'DoorsAmount' => 0 }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'Name' => 'בית יד לבנים ראשון לציון', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'CombinedName' => 'הופעות בית יד לבנים ראשון לציון', 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 71, 'DoorsAmount' => 2, 'Incline' => 0, 'Latitude' => '31.9618807', 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Ramp' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05D0%u05D7%u05D3%20%u05D4%u05E2%u05DDx20%2C&UserEarthX=131936&UserEarthY=1152179&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Longitude' => '34.8073574', 'SeatsAmount' => 249, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 445, 'Mazgan' => 2, 'He' => { 'Name' => 'בית יד לבנים ראשון לציון', 'Address' => 'רח' אחד העם 20', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 8, 'Image2Height' => 445, 'CityID' => 4, 'Parking' => 0, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Ru' => { 'Name' => 'Яд ле-Баним Ришон ле-Цион', 'Address' => 'ул. Ахад а-Ам, 20', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'בית יד לבנים, ראשון לציון, ישראל', 'Kasher' => 0, 'Pit' => 1, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 2, 'Active' => 1 }, 'ID' => 71 }, { 'Name' => 'היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון', 'ShowsQty' => 58, 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ראשון לציון', 'Kasher' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'Active' => 1, 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Name' => 'Гехаль Меир ле-Тарбут Ришон ле-Цион', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'CityID' => 4, 'Parking' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון' }, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Ramp' => 0, 'MapaLink' => '', 'Incline' => 0, 'Latitude' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1700, 'DoorsAmount' => 0 }, 'ID' => 1700 }, { 'Name' => 'מופ''ת ראשון לציון', 'ShowsQty' => 7, 'Hall' => { 'ID' => 68, 'SeatsOnMap' => 1, 'DoorsAmount' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 1, 'Latitude' => '31.964426', 'Incline' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05E8%u05D5%u05D8%u05E9%u05D9%u05DC%u05D3x60%2C&UserEarthX=131190&UserEarthY=1152386&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Ramp' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 362, 'Longitude' => '34.799322', 'Image2Height' => 598, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' רוטשילד 60, פינת ז'בוטינסקי', 'Name' => 'מופ''ת ראשון לציון' }, 'RowsAmount' => 16, 'ImageHeight' => 598, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 2, 'CityID' => 4, 'Parking' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Ротшильд, 60, угол ул. Жаботински', 'Name' => 'Мофет Ришон ле-Цион', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Distance' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Gangways' => 2, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 1, 'Lift' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.964426, 34.799322' }, 'ID' => 68 }, { 'Name' => 'סינמה סיטי ראשון לציון', 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1702, 'Incline' => 0, 'Latitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Ramp' => 0, 'MapaLink' => '', 'Longitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Name' => 'סינמה סיטי ראשון לציון', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Parking' => 0, 'CityID' => 4, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Ришон ле-Цион', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'GoogleMapAddress' => ', ראשון לציון', 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'Gangways' => 0 }, 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 1702 } ] }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'אודיטוריום מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל', 'Hall' => { 'Parking' => 3, 'CityID' => 25, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' אברבנאל 7', 'Name' => 'אודיטוריום מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל' }, 'RowsAmount' => 8, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.887033, 34.816013', 'PlanInFlash' => 0, 'Gangways' => 1, 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 2, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Абарбанель, 7', 'Name' => 'Аудиториум центра еврейского наследия Йемена и общин Израиля' }, 'Latitude' => '31.887033', 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1499, 'SeatsOnMap' => 1, 'SeatsAmount' => 248, 'Longitude' => '34.816013', 'MainHallID' => undef, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => '', 'Ramp' => 2 }, 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 1499 }, { 'ID' => 2024, 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.896544, 34.816659', 'Active' => 1, 'Gangways' => 2, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на балконе, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Если есть антракт, во время него можно пересесть на приобретенные места.
 • Дети младше 2-х лет в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Address' => 'ул. Яаков 48', 'Name' => 'Бейт а-ам — Гехаль а-Тарбут Реховот' }, 'CityID' => 25, 'Parking' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 23, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו ליציע על בסיס מקום פנוי ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה, במידה ויש.
 • הכניסה להיכל היא מגיל שנתיים ומעלה בלבד!
 • לא ניתן להכניס עגלות.', 'Guide' => '', 'Name' => 'בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות', 'Address' => 'רח' יעקוב 48' }, 'SeatsAmount' => 781, 'Longitude' => '34.816659', 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'Ramp' => 2, 'Latitude' => '31.896544', 'Incline' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 2024, 'SeatsOnMap' => 1, 'DoorsAmount' => 0 }, 'ShowsQty' => 28, 'Name' => 'בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות' }, { 'Name' => 'מכון ויצמן למדע רחובות', 'ID' => 1698, 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Latitude' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1698, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רחובות', 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Исследовательский центр Вайцман Реховот' }, 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 25, 'Parking' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'מכון ויצמן למדע רחובות', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 0 }, 'ShowsQty' => 1 } ], 'Name' => 'רחובות', 'ID' => 25 }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Рамле', 'Address' => 'Пр. Вайцман, 9' }, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'חיים ויצמן 9, רמלה', 'PlanInFlash' => 1, 'Gangways' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 470, 'Image2Height' => 470, 'RowsAmount' => 19, 'He' => { 'Address' => 'שד' חיים ויצמן 9', 'Name' => 'היכל התרבות רמלה', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Parking' => 0, 'CityID' => 26, 'Stairs' => 0, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05E8%u05DE%u05DC%u05D4%5Dxx137414x1148472%2C&UserEarthX=137487&UserEarthY=1148619&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Ramp' => 0, 'SeatsAmount' => 625, 'Longitude' => '34.8663685', 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 582, 'SeatsOnMap' => 1, 'Latitude' => '31.9300851', 'Incline' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0 }, 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 582, 'Name' => 'היכל התרבות רמלה' } ], 'ID' => 26, 'Name' => 'רמלה' }, { 'Name' => 'רמת גן', 'ID' => 27, 'Halls' => [ { 'ID' => 2051, 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 2051, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Latitude' => '32.084349', 'Ramp' => 1, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.808456', 'SeatsAmount' => 80, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => 'חנייה עירונית בתשלום', 'Guide' => '', 'Name' => 'Salon De Tango', 'Address' => 'רח' זאב ז'בוטינסקי 43' }, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 1, 'CityID' => 27, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'есть платная городская парковка', 'Address' => 'ул. Жаботински, 43', 'Name' => 'Salon De Tango' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 1, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 2, 'Active' => 1, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.084349, 34.808456', 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0 }, 'Name' => 'Salon De Tango' }, { 'ID' => 1479, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 954, 'Longitude' => '34.825434', 'MainHallID' => undef, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => '', 'Ramp' => 2, 'Latitude' => '32.100643', 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1479, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.100643, 34.825434', 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Gangways' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Стадион Рамат-Ган, рядом с торговым центром Аялон', 'Name' => 'Цирковой шатер', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Parking' => 2, 'CityID' => 27, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Address' => 'אצטדיון רמת גן, סמוך לקניון איילון', 'Name' => 'אוהל הקרקס', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'RowsAmount' => 0 }, 'Name' => 'אוהל הקרקס' }, { 'ShowsQty' => 19, 'Hall' => { 'Parking' => 4, 'CityID' => 27, 'Stairs' => 2, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 536, 'Image2Height' => 536, 'RowsAmount' => 16, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון היהלום רמת גן', 'Address' => 'רח' היצירה 3', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות פנויים, לא יישמרו מקומות לאחר תחילת המופע.', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.084880, 34.802498', 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'Gangways' => 2, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 2, 'Pit' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'район Биржи, ул. Ецира, 3', 'Name' => 'Театр а-Яалом Рамат-Ган', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места. Места в соответствии с приобретенными билетами за опоздавшими не сохраняются.' }, 'Latitude' => '32.08488', 'Incline' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'DoorsAmount' => 6, 'ID' => 186, 'SeatsOnMap' => 1, 'SeatsAmount' => 550, 'Longitude' => '34.802498', 'MainHallID' => undef, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => 'https://maps.google.co.il/maps?q=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D,+%D7%A8%D7%9E%D7%AA+%D7%92%D7%9F&hl=iw&ie=UTF8&ll=32.084111,34.804419&spn=0.007654,0.014259&sll=31.769012,35.215706&sspn=0.00768,0.014259&oq=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D&hq=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D,+%D7%A8%D7%9E%D7%AA+%D7%92%D7%9F&t=m&z=17', 'Ramp' => 2 }, 'ID' => 186, 'Name' => 'תיאטרון היהלום רמת גן' }, { 'ID' => 1695, 'Hall' => { 'CityID' => 27, 'Parking' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'תיאטרון רמת ג', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רמת גן', 'Active' => 1, 'Gangways' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Name' => 'Театр Рамат-Ган', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Latitude' => undef, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 1695, 'SeatsOnMap' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'Ramp' => 0 }, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'תיאטרון רמת ג' } ] }, { 'Name' => 'רמת השרון', 'ID' => 28, 'Halls' => [ { 'Name' => 'סינמה סיטי גלילות רמת השרון', 'ID' => 1692, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1692, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'Latitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי גלילות רמת השרון', 'Address' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 0, 'CityID' => 28, 'Ru' => { 'Name' => 'Синема Сити Глилот Рамат а-Шарон', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => ', רמת השרון', 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0 }, 'ShowsQty' => 14 } ] }, { 'ID' => 29, 'Name' => 'רעננה', 'Halls' => [ { 'ID' => 180, 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 13, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' אחוזה 147', 'Name' => 'היכל התרבות בית יד לבנים רעננה' }, 'Image2Height' => 0, 'Parking' => 2, 'CityID' => 29, 'Stairs' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Distance' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Ахуза, 147', 'Name' => 'Гехал а-Тарбут Бейт яд ле-Баним Раанана', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'GoogleMapAddress' => 'אחוזה 147, רעננה', 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Lift' => 2, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'Gangways' => 2, 'DoorsAmount' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 180, 'Incline' => 2, 'Latitude' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Ramp' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8700x%u05E8%u05E2%u05E0%u05E0%u05D4x%u05D0%u05D7%u05D5%u05D6%u05D4x147%2C&UserEarthX=138055&UserEarthY=1176458&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Longitude' => undef, 'SeatsAmount' => 310, 'MainHallID' => undef }, 'ShowsQty' => 11, 'Name' => 'היכל התרבות בית יד לבנים רעננה' } ] }, { 'ID' => 71, 'Name' => 'שוהם', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'Lift' => 1, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.999840, 34.945533', 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Аудиториум Шоам', 'Address' => 'пр. Эмек Аялон 47, угол ул. а-Хошен', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'PseudoHallID' => 0, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 71, 'Parking' => 3, 'He' => { 'Address' => 'שד' עמק איילון 47, פינת רח' החושן', 'Name' => 'אודיטוריום שהם', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'RowsAmount' => 21, 'Image2Height' => 697, 'ImageHeight' => 697, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.945533', 'SeatsAmount' => 511, 'Ramp' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05D1%u05DE%u05D4%20%u05E2%27%27%u05E9%20%u05E1%u05D9%u05DE%u05D9%20%u05D5%u05D9%u05E6%u05D7%u05E7%20%u05D1%u05DF%20%u05D8%u05D0%u05D8%u05D0%26psik%3B%20%u05E9%u05D5%u05D4%u05DD%5Dxx144993x1156324%2C&UserEarthX=145024&UserEarthY=1156302&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Incline' => 0, 'Latitude' => '31.99984', 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 491, 'DoorsAmount' => 0 }, 'ID' => 491, 'Name' => 'אודיטוריום שהם' } ] }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'Fun Art Gallery - תל אביב יפו', 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '32.054515, 34.760062', 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Первый этаж', 'Guide' => '', 'Name' => 'Fun Art Gallery — Тель-Авив-Яффо', 'Address' => 'Дерех Шломо, 2' }, 'Parking' => 4, 'CityID' => 1, 'Stairs' => 1, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => 'קומת קרקע', 'Guide' => '', 'Name' => 'Fun Art Gallery - תל אביב יפו', 'Address' => 'דרך שלמה 2' }, 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => '34.760062', 'SeatsAmount' => 50, 'MainHallID' => undef, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 2, 'MapaLink' => '', 'Incline' => 0, 'Latitude' => '32.054515', 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 2032 }, 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 2032 }, { 'ShowsQty' => 6, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 4, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 471, 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Incline' => 2, 'Latitude' => '32.11062', 'Ramp' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05DC%u05DD%20%u05E1%u05DE%u05D5%u05DC%u05E8%u05E9%26psik%3B%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx131693x1168635%2C&UserEarthX=131630&UserEarthY=1168600&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.803364', 'SeatsAmount' => 1161, 'He' => { 'Name' => 'אוניברסיטת תל-אביב - אודיטוריום ע''ש סמולרש', 'Address' => 'ד"ר ג'ורג' וייז', 'Info' => 'בכניסה למתחם אוניברסיטת תל אביב חובה להציג תעודה מזהה.', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 29, 'Image2Height' => 888, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 888, 'Stairs' => 2, 'Parking' => 4, 'CityID' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'При входе на территорию Тель-Авивского университета необходимо показать документ, удостоверяющий личность.', 'Address' => 'ул. д-р Джордж Вайс, ворота 4', 'Name' => 'Тель-Авивский университет — Аудиториум «Смоларш»' }, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Distance' => 2, 'Pit' => 1, 'Lift' => 2, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 4, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.110620, 34.803364', 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 1 }, 'ID' => 471, 'Name' => 'אוניברסיטת תל-אביב - אודיטוריום ע''ש סמולרש' }, { 'ID' => 51, 'Hall' => { 'CityID' => 1, 'Parking' => 4, 'Stairs' => 2, 'ImageHeight' => 495, 'Mazgan' => 1, 'RowsAmount' => 13, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'פינת גבעת התחמושת ודרך מנחם בגין (דרך פתח תקוה)', 'Name' => 'אמפיתאטרון עזריאלי תל אביב' }, 'Image2Height' => 495, 'PlanInFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.074643, 34.791870', 'Kasher' => 0, 'Lift' => 2, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 1, 'Gangways' => 2, 'Active' => 1, 'Distance' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'Угол дерех Менахем Бегин (Дерех Петах-Тиква) и Гиват а-Тахмошет, торговый центр Азриели', 'Name' => 'Амфитеатр Мерказ Азриэли Тель-Авив' }, 'Incline' => 2, 'Latitude' => '32.074643', 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 51, 'DoorsAmount' => 3, 'Longitude' => '34.79187', 'SeatsAmount' => 404, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Ramp' => 2, 'MapaLink' => '' }, 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'אמפיתאטרון עזריאלי תל אביב' }, { 'Name' => 'ביה"ס למשחק של ענת ברזילאי תל אביב', 'Hall' => { 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' מנחם בגין 98', 'Name' => 'ביה"ס למשחק של ענת ברזילאי תל אביב' }, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 1, 'CityID' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Школа актерского мастерства Анат Бразилай Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Менахем Бегин, 98' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Distance' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.069364, 34.788062', 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1608, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'Latitude' => '32.069364', 'Ramp' => 1, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.788062', 'SeatsAmount' => 49 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1608 }, { 'ID' => 5, 'ShowsQty' => 16, 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.090399, 34.790830', 'Kasher' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 1, 'Pit' => 1, 'Gangways' => 3, 'Active' => 1, 'Distance' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Примите во внимание, что на месте существует проблема с парковкой и необходимо прибыть задолго до мероприятия.
 • Опоздавшие в зал не допускаются до антракта, если он есть.', 'Address' => 'ул. Вайцман, 60', 'Name' => 'Бейт а-Хаяль Тель-Авив' }, 'CityID' => 1, 'Parking' => 4, 'Stairs' => 2, 'ImageHeight' => 670, 'Mazgan' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'יש לקחת בחשבון שבמקום קיימת בעית החניה, נא להגיע הרבה יותר מוקדם לפני המופע.
 • אין כניסת מאחרים עד הפסקה במידה וקיימת.', 'Address' => 'רח' ויצמן 60', 'Name' => 'בית החייל תל אביב' }, 'RowsAmount' => 25, 'Image2Height' => 670, 'Longitude' => '34.79083', 'SeatsAmount' => 896, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Ramp' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D5%u05D9%u05D9%u05E6%u05DE%u05DFx60%2C&UserEarthX=130381&UserEarthY=1166370&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Incline' => 2, 'Latitude' => '32.090399', 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 5, 'DoorsAmount' => 4 }, 'Name' => 'בית החייל תל אביב' }, { 'ID' => 1364, 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'Ramp' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 167, 'Longitude' => '34.757599', 'ID' => 1364, 'SeatsOnMap' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '32.051536', 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Ноам, 5', 'Name' => 'Бейт Нисан Натив им. Александра Граса Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.051536, 34.757599', 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Name' => 'בית ניסן נתיב ע"ש אלכסנדר גראס - תל אביב', 'Address' => 'רח' נועם 5', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 9, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 1, 'Parking' => 1 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'בית ניסן נתיב ע"ש אלכסנדר גראס - תל אביב' }, { 'Name' => 'בית ציוני אמריקה תל אביב', 'ShowsQty' => 47, 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Бейт-Ционей Америка Тель-Авив', 'Address' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Active' => 1, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'בית ציוני אמריקה תל אביב' }, 'RowsAmount' => 0, 'CityID' => 1, 'Parking' => 0, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'Ramp' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 1706, 'SeatsOnMap' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0 }, 'ID' => 1706 }, { 'Name' => 'בית שלום עליכם תל אביב-יפו', 'Hall' => { 'ImageWidth' => 600, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Беркович, 4, угол ул. Вайцман', 'Name' => 'Бейт Шалом-Алейхем Тель-Авив-Яффо', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'ברקוביץ 4, פינת וייצמן, תל אביב-יפו', 'PlanInFlash' => 1, 'Gangways' => 2, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 651, 'Image2Height' => 651, 'RowsAmount' => 14, 'He' => { 'Name' => 'בית שלום עליכם תל אביב-יפו', 'Address' => 'רח' ברקוביץ 4, פינת רח' וייצמן', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Parking' => 0, 'CityID' => 1, 'Stairs' => 2, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D1%u05E8%u05E7%u05D5%u05D1%u05D9%u05E5%27x4%2C&UserEarthX=130009&UserEarthY=1165060&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Ramp' => 1, 'SeatsAmount' => 242, 'Longitude' => '34.7883795', 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 270, 'SeatsOnMap' => 1, 'Latitude' => '32.0783845', 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 270 }, { 'Name' => 'בניין מגורים', 'ID' => 2063, 'Hall' => { 'CityID' => 1, 'Parking' => 2, 'Stairs' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' אבן סינא 52', 'Name' => 'בניין מגורים', 'Guide' => '', 'Info' => 'חניון ציבורי נמל תל אביב' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.046187, 34.749189', 'Active' => 1, 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 2, 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Жилое здание', 'Address' => 'ул. Ибн Сина 52', 'Info' => 'Парковка порта Тель-Авива.', 'Guide' => '' }, 'Latitude' => '32.046187', 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 2063, 'SeatsOnMap' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 20, 'Longitude' => '34.749189', 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'Ramp' => 1 }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'Name' => 'גני התערוכה תל אביב', 'ID' => 1707, 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Name' => 'Ганей Тааруха Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'גני התערוכה תל אביב', 'Address' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'Parking' => 0, 'CityID' => 1, 'Stairs' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Ramp' => 0, 'MapaLink' => '', 'Longitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1707, 'Incline' => 0, 'Latitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0 } }, { 'Name' => 'גני יהושע - אמפיתאטרון וואהל תל אביב', 'ID' => 227, 'Hall' => { 'Mazgan' => 1, 'ImageHeight' => 370, 'RowsAmount' => 14, 'He' => { 'Name' => 'גני יהושע - אמפיתאטרון וואהל תל אביב', 'Address' => 'שד' רוקח ,גני יהושע, כניסה מש' רוקח מול מרכז הירידים', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Image2Height' => 370, 'Parking' => 4, 'CityID' => 1, 'Stairs' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 4, 'Ru' => { 'Name' => 'Амфитеатр Воаль Тель-Авив', 'Address' => 'пр. Роках, Ганей Иеошуа, вход со стороны пр. Роках, напротив Мерказ а-Яридим', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '32.099004, 34.808187', 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Pit' => 1, 'Lift' => 1, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 4, 'Active' => 1, 'DoorsAmount' => 4, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 227, 'Incline' => 2, 'Latitude' => '32.099004', 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 0, 'MapaLink' => '', 'Longitude' => '34.808187', 'SeatsAmount' => 941, 'MainHallID' => undef }, 'ShowsQty' => 8 }, { 'Name' => 'האנגר 11', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'CityID' => 1, 'Parking' => 4, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' נמל תל אביב 35', 'Name' => 'האנגר 11', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'RowsAmount' => 42, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.098361, 34.774334', 'Gangways' => 2, 'Active' => 1, 'Lift' => 2, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Ангар 11', 'Address' => 'ул. Намаль Тель-Авив 35' }, 'Latitude' => '32.098361', 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 2072, 'SeatsOnMap' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 2146, 'Longitude' => '34.774334', 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'Ramp' => 2 }, 'ID' => 2072 }, { 'Name' => 'האנגר 11 תל אביב', 'ID' => 23, 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.774334', 'SeatsAmount' => 2590, 'Ramp' => 2, 'MapaLink' => 'https://maps.google.co.il/maps?q=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&hl=iw&ie=UTF8&sll=31.406252,35.081816&sspn=8.723694,16.907959&oq=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&hnear=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95&t=m&z=17', 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Latitude' => '32.098361', 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 23, 'Lift' => 2, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.098361, 34.774334', 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Намаль Тель-Авив 35', 'Name' => 'Ангар 11 Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 4, 'CityID' => 1, 'He' => { 'Address' => 'רח' נמל תל אביב 35', 'Name' => 'האנגר 11 תל אביב', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 0 }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'Name' => 'היכל הדרייב אין תל אביב', 'ID' => 1708, 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Name' => 'Гехаль Драйв-ин Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 0, 'CityID' => 1, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל הדרייב אין תל אביב', 'Address' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'MapaLink' => '', 'Ramp' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => undef, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1708, 'SeatsOnMap' => 0 }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'Name' => 'היכל התרבות תל אביב', 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'היכל התרבות תל אביב', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 1, 'Parking' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'ID' => 1705, 'SeatsOnMap' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => undef, 'Incline' => 0, 'MapaLink' => '', 'Ramp' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'Longitude' => undef }, 'ShowsQty' => 6, 'ID' => 1705 }, { 'ID' => 2038, 'Hall' => { 'He' => { 'Name' => 'היכל ספורט מנורה מבטחים - יד אליהו', 'Address' => 'רח' יגאל אלון', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 30, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 2, 'Parking' => 2, 'CityID' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Игаль Алон', 'Name' => 'Дворец спорта Менора Мивтахим', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 2, 'Pit' => 1, 'Active' => 1, 'Gangways' => 7, 'GoogleMapAddress' => '32.061269, 34.791474', 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 2038, 'Cafeteria' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Incline' => 2, 'Latitude' => '32.061269', 'Ramp' => 2, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.791474', 'SeatsAmount' => 7637 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'היכל ספורט מנורה מבטחים - יד אליהו' }, { 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה תל אביב', 'ID' => 1704, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1704, 'Incline' => 0, 'Latitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Ramp' => 0, 'MapaLink' => '', 'Longitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה תל אביב' }, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Parking' => 0, 'CityID' => 1, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Бейт а-Опера Тель-Авив', 'Address' => '' }, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'Gangways' => 0 }, 'ShowsQty' => 21 }, { 'ID' => 1711, 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'CityID' => 1, 'Parking' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'מוזיאון ארץ ישראל תל אביב' }, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'Gangways' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Музей Эрец-Исраэль Тель-Авив', 'Address' => '' }, 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Latitude' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1711, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0 }, 'ShowsQty' => 38, 'Name' => 'מוזיאון ארץ ישראל תל אביב' }, { 'Name' => 'מוזיאון תל-אביב לאמנות', 'ID' => 1721, 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'Ramp' => 0, 'Latitude' => undef, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות מוזיאון תל-אביב לאמנות', 'ID' => 1721, 'SeatsOnMap' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Gangways' => 0, 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Тель-Авивский музей', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 1, 'Parking' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מוזיאון תל-אביב לאמנות', 'Address' => '' }, 'RowsAmount' => 0 }, 'ShowsQty' => 52 }, { 'ID' => 1920, 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'Ramp' => 0, 'SeatsAmount' => 350, 'Longitude' => '34.782006', 'MainHallID' => undef, 'ID' => 1920, 'SeatsOnMap' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.075088', 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала для опоздавших, вход не гарантируется.
 • Возврат средств и/или компенсация оплаты за билеты не производится.
 • По поводу мест, доступных для инвалидных колясок, обращайтесь в офисы Grey Club.', 'Guide' => '', 'Name' => 'Бар Gray Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль 30 (здание Цавта)' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.075088, 34.782006', 'Active' => 1, 'Gangways' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Lift' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מועדון Gray תל אביב', 'Address' => 'רחוב אבן גבירול 30 (מתחם צוותא בלונדון מיניסטור)', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לא מובטחת הכניסה למאחרים.
 • לא יהא החזר כספי ו/או פיצוי בגין התשלום ששולם עבור הכרטיסים היה ולא תתאפשר כניסה למאחרים.
 • למקומות נגישים לכיסאות גלגלים יש ליצור קשר עם המשרדים מועדון Gray.', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 1, 'Parking' => 4, 'Stairs' => 0 }, 'Name' => 'מועדון Gray תל אביב' }, { 'ID' => 771, 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D1%u05E8%20%u05D2%u05D9%u05D5%u05E8%u05D0x%2C&UserEarthX=128980&UserEarthY=1164849&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Ramp' => 2, 'SeatsAmount' => 150, 'Longitude' => '34.782006', 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 771, 'SeatsOnMap' => 0, 'Latitude' => '32.075088', 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала для опоздавших, вход не гарантируется.
 • Возврат средств и/или компенсация оплаты за билеты не производится.', 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль 30 (здание Цавта) -1 этаж', 'Name' => 'Клуб Бар-Гиора Тель-Авив' }, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.075088, 34.782006', 'PlanInFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 2, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לא מובטחת הכניסה למאחרים למופע.
 • לא יהא החזר כספי ו/או פיצוי בגין התשלום ששולם עבור הכרטיסים היה ולא תתאפשר כניסה למאחרים.', 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון בר גיורא תל אביב', 'Address' => 'רחוב אבן גבירול 30 (מתחם צוותא בלונדון מיניסטור) קומה מינוס 1' }, 'RowsAmount' => 0, 'Parking' => 4, 'CityID' => 1, 'Stairs' => 0 }, 'ShowsQty' => 5, 'Name' => 'מועדון בר גיורא תל אביב' }, { 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'Latitude' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1797, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 0, 'CityID' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון גגרין תל אביב-יפו', 'Address' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Клуб Гагарин Тель-Авив', 'Address' => '' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Distance' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1797, 'Name' => 'מועדון גגרין תל אביב-יפו' }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.074314', 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 2, 'ID' => 598, 'SeatsOnMap' => 0, 'CombinedName' => 'Концерты Havana music club Тель-Авив-Яффо', 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 800, 'Longitude' => '34.795569', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D9%u05D2%u05D0%u05DC%20%u05D0%u05DC%u05D5%u05DFx126%2C&UserEarthX=130843&UserEarthY=1164641&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Ramp' => 2, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 4, 'CityID' => 1, 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו', 'Address' => 'רח' יגאל אלון, 126' }, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 2, 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.074314, 34.795569', 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Havana music club Тель-Авив-Яффо', 'Address' => 'ул. Игаль Алон, 126' }, 'ImageWidth' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 2 }, 'ID' => 598, 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו' }, { 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 2, 'ID' => 1803, 'SeatsOnMap' => 0, 'Latitude' => '32.074314', 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => '', 'Ramp' => 2, 'SeatsAmount' => 120, 'Longitude' => '34.795569', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו', 'Address' => 'רח' יגאל אלון, 126' }, 'RowsAmount' => 0, 'Parking' => 4, 'CityID' => 1, 'Stairs' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Havana music club Тель-Авив-Яффо', 'Address' => 'ул. Игаль Алон, 126', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.074314, 34.795569', 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Gangways' => 2, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0 }, 'ID' => 1803 }, { 'ID' => 394, 'Hall' => { 'ID' => 394, 'SeatsOnMap' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '32.076892', 'Incline' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E8%u05D0%u05D5%u05DC%20%u05D5%u05DC%u05E0%u05D1%u05E8%u05D2x24%2C&UserEarthX=134961&UserEarthY=1168764&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=1&PNGLayers=', 'Ramp' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 550, 'Longitude' => '34.792629', 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' דרך מנחם בגין 144, מתחם מידטאון', 'Name' => 'מועדון זאפה תל אביב-יפו' }, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 1, 'Parking' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'Дерех Менахем Бегин, 144, территория Мидатон', 'Name' => 'Клуб Заппа Тель-Авив-Яффо', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Gangways' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.076892, 34.792629' }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מועדון זאפה תל אביב-יפו' }, { 'Name' => 'מועדון לבונטין 7 תל אביב - 220 מקומות', 'ID' => 277, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' לבונטין 7', 'Name' => 'מועדון לבונטין 7 תל אביב - 220 מקומות' }, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 1, 'Parking' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Клуб Левонтин 7 Тель-Авив — 220 мест', 'Address' => 'ул. Левонтин, 7' }, 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'לבונטין 7, תל אביב-יפו', 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 277, 'DoorsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Latitude' => '32.0617264', 'Ramp' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05DC%u05D1%u05D5%u05E0%u05D8%u05D9%u05DFx7%2C&UserEarthX=128900&UserEarthY=1163245&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.7749271', 'SeatsAmount' => 220 } }, { 'Name' => 'מועדון סטנדאפ פקטורי תל אביב', 'ShowsQty' => 23, 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 2, 'MapaLink' => '', 'Longitude' => '34.7724113', 'SeatsAmount' => 120, 'MainHallID' => undef, 'CombinedName' => 'הופעות מועדון סטנדאפ פקטורי תל אביב', 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1217, 'Incline' => 0, 'Latitude' => '32.0511196', 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Клуб Стенд-ап Фактори Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Швиль а-Мерец 5', 'Info' => 'Места в клубе за столиками и у барной стойки.
 • Рассадка в порядке прибытия на месте в день мероприятия
 • Вход с 18 лет при предъявлении удостоверения личности (или в сопровождении родителя).', 'Guide' => '' }, 'GoogleMapAddress' => 'שביל המרץ 5, תל אביב, ישראל', 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' שביל המרץ 5', 'Name' => 'מועדון סטנדאפ פקטורי תל אביב', 'Guide' => '', 'Info' => 'הישיבה במועדון היא סביב שולחנות ועל הבר (אין התחייבות לישיבה בשולחן או בשולחן לבד).
 • סידור הישיבה נקבע על ידי צוות המקום ולפי סדר ההגעה.
 • הכניסה מגיל 18 בהצגת תעודה מזהה (או בליווי הורה מלווה).' }, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Parking' => 3, 'CityID' => 1, 'Stairs' => 0 }, 'ID' => 1217 }, { 'Name' => 'מועדון קאמל קומדי קלאב תל אביב-יפו', 'ShowsQty' => 6, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 920, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Latitude' => '32.062348', 'Incline' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E0%u05D7%u05DC%u05EA%20%u05D1%u05E0%u05D9%u05DE%u05D9%u05DFx52%2C&UserEarthX=128583&UserEarthY=1163428&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Ramp' => 1, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 120, 'Longitude' => '34.773243', 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'הכניסה מגיל 18 בלבד בהצגת תעודה', 'Address' => 'רח' אלנבי 128', 'Name' => 'מועדון קאמל קומדי קלאב תל אביב-יפו' }, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 0, 'CityID' => 1, 'Ru' => { 'Info' => 'Вход только для достигших 18 лет по предъявлению удостоверения личности.', 'Guide' => '', 'Name' => 'Клуб Камель комеди клаб Тель-Авив-Яффо', 'Address' => 'ул. Аленби, 128' }, 'ImageWidth' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Active' => 1, 'Gangways' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.062348, 34.773243', 'PlanInFlash' => 0 }, 'ID' => 920 }, { 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'ID' => 1548, 'SeatsOnMap' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '32.101798', 'Incline' => 0, 'MapaLink' => '', 'Ramp' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 324, 'Longitude' => '34.776046', 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' התערוכה 3, צפון הנמל', 'Name' => 'מועדון רידינג 3 תל אביב', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 1, 'Parking' => 4, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Клуб Ридинг 3 Тель-Авив', 'Address' => 'ул. а-Тааруха, 3, северный Тель-авивский порт' }, 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.101798, 34.776046' }, 'ID' => 1548, 'Name' => 'מועדון רידינג 3 תל אביב' }, { 'ShowsQty' => 25, 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Address' => 'קרליבך 23', 'Name' => 'מועדון שבלול', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה ו/או החזר כספי.' }, 'Image2Height' => 0, 'Parking' => 4, 'CityID' => 1, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Клуб Шаблюль', 'Address' => 'ул. Карлибах, 23', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала, опоздавшим не гарантируется вход и/или возврат средств.', 'Guide' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '32.068313, 34.782994', 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 354, 'Incline' => 0, 'Latitude' => '32.068313', 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 2, 'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?q=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+46,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&ie=UTF8&t=m&hnear=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+46,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&z=16', 'Longitude' => '34.782994', 'SeatsAmount' => 120, 'MainHallID' => undef }, 'ID' => 354, 'Name' => 'מועדון שבלול' }, { 'Name' => 'מרכז דוהל', 'ID' => 241, 'ShowsQty' => 11, 'Hall' => { 'Stairs' => 2, 'CityID' => 1, 'Parking' => 2, 'Image2Height' => 547, 'RowsAmount' => 20, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז דוהל', 'Address' => 'חניון בית דני. לאחר מכן - מרכז דוהל רח' התקווה 76' }, 'ImageHeight' => 547, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 3, 'Active' => 1, 'Pit' => 1, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.049449, 34.786784', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Зал «Дуль»', 'Address' => 'Ханьон Бейт Данай. Далее Мерказ Дуль - ул. а-Тиква, 76' }, 'Distance' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Latitude' => '32.049449', 'Incline' => 2, 'ID' => 241, 'SeatsOnMap' => 1, 'DoorsAmount' => 5, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 620, 'Longitude' => '34.786784', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D4%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4x76%2C&UserEarthX=130271&UserEarthY=1161870&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Ramp' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600 } }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 394, 'Longitude' => '34.7610405', 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E9%u05D0%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05D9%u05E9%u05E8%u05D0%u05DCx10%2C&UserEarthX=127575&UserEarthY=1162249&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Ramp' => 0, 'Latitude' => '32.052729', 'Incline' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'ID' => 272, 'SeatsOnMap' => 1, 'DoorsAmount' => 4, 'PlanInFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'שארית ישראל 10, תל אביב-יפו', 'Active' => 1, 'Gangways' => 2, 'Pit' => 1, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Distance' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр музыки Тель-Авив Яффо', 'Address' => 'ул. Шеарит Исраэль, 10, около стадиона Блюмфилд' }, 'CityID' => 1, 'Parking' => 2, 'Stairs' => 2, 'ImageHeight' => 566, 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 566, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז המוסיקה תל-אביב יפו', 'Address' => 'רח' שארית ישראל 10' }, 'RowsAmount' => 13 }, 'ID' => 272, 'Name' => 'מרכז המוסיקה תל-אביב יפו' }, { 'Name' => 'מרכז סוזן דלל תל אביב', 'ID' => 1722, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'מרכז סוזן דלל תל אביב', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 1, 'Parking' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Name' => 'Центр Сюзан Даляль Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Distance' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'ID' => 1722, 'SeatsOnMap' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => undef, 'Incline' => 0, 'MapaLink' => '', 'Ramp' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'Longitude' => undef }, 'ShowsQty' => 7 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 100, 'Longitude' => '34.75993', 'MapaLink' => '', 'Ramp' => 2, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '32.051248', 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1582, 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.051248, 34.759930', 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Ткима 1', 'Name' => 'Культурный центр Мандель Тель-Авив — Студия лаакат Ясмин Годер', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'ImageWidth' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 0, 'CityID' => 1, 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז תרבות מנדל תל אביב - סטודיו להקת יסמין גודר', 'Address' => 'רח' התקומה 1' }, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 0 }, 'ID' => 1582, 'Name' => 'מרכז תרבות מנדל תל אביב - סטודיו להקת יסמין גודר' }, { 'ID' => 2075, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'Ramp' => 2, 'SeatsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.800819', 'MainHallID' => undef, 'ID' => 2075, 'SeatsOnMap' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.041855', 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Парк Менахем Бегин Тель-Авив-Яффо', 'Address' => 'ул. 4897, вход со стороны парковки' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.041855, 34.800819', 'Gangways' => 0, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Name' => 'פארק מנחם בגין תל אביב', 'Address' => 'רח' 4897, כניסה מצד החניון', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'CityID' => 1, 'Parking' => 3, 'Stairs' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'פארק מנחם בגין תל אביב' }, { 'ID' => 2042, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 1322, 'Longitude' => '34.811616', 'MapaLink' => '', 'Ramp' => 2, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '32.102445', 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 2042, 'SeatsOnMap' => 1, 'Gangways' => 0, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.102445, 34.811616', 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Пр. Роках, 100', 'Name' => 'Псагот Заппа бэ-Парк Ганей Иехошуа — Тель-Авив-Яффо', 'Guide' => '', 'Info' => 'Под открытым небом.' }, 'ImageWidth' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 4, 'CityID' => 1, 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 35, 'He' => { 'Info' => 'תחת כיפת שמים.', 'Guide' => '', 'Name' => 'פסגות זאפה בפארק גני יהושוע - תל אביב-יפו', 'Address' => 'שד' רוקח 100' }, 'Mazgan' => 0, 'ImageHeight' => 0 }, 'Name' => 'פסגות זאפה בפארק גני יהושוע - תל אביב-יפו' }, { 'Name' => 'קאנטרי גורן גולדשטיין - תל אביב יפו', 'ShowsQty' => 16, 'Hall' => { 'Ramp' => 2, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.774593', 'SeatsAmount' => 300, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 2034, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Latitude' => '32.045452', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. 3383', 'Name' => 'Кантри Горен Голдштейн — Тель-Авив-Яффо' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.045452, 34.774593', 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' 3383', 'Name' => 'קאנטרי גורן גולדשטיין - תל אביב יפו', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 2, 'CityID' => 1 }, 'ID' => 2034 }, { 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'קולנוע לב תל אביב', 'Address' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 1, 'Parking' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Кинотеатр Лев Тель-Авив', 'Address' => '' }, 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'ID' => 1710, 'SeatsOnMap' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => undef, 'Incline' => 0, 'MapaLink' => '', 'Ramp' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'Longitude' => undef }, 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 1710, 'Name' => 'קולנוע לב תל אביב' }, { 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'CityID' => 1, 'Parking' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רחוב מרזוק ועזר 2 ליד ככר השעון', 'Name' => 'רחוב מרזוק ועזר 2 - תל אביב יפה', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'Gangways' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.055119, 34.756771', 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'Улица Марзук ве-Эйзер, 2, рядом с часовой башней', 'Name' => 'Улица Марзук ве-Эйзер, 2 — Тель-Авив-Яффо' }, 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'Latitude' => '32.055119', 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1924, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.756771', 'SeatsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0 }, 'ID' => 1924, 'Name' => 'רחוב מרזוק ועזר 2 - תל אביב יפה' }, { 'Name' => 'תיאטרון אלפא תל אביב', 'ID' => 1192, 'ShowsQty' => 7, 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1192, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 2, 'Latitude' => '32.065614', 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ramp' => 1, 'MapaLink' => '', 'Longitude' => '34.789245', 'SeatsAmount' => 85, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 2, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון אלפא תל אביב', 'Address' => 'רח' בית אלפא 13' }, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'CityID' => 1, 'Parking' => 4, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Бейт Альфа 13', 'Name' => 'Театр Альфа Тель-Авив' }, 'PlanInFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.065614, 34.789245', 'Kasher' => 0, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 0, 'Active' => 1 } }, { 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Бейт Лесин Тель-Авив — Дизенгоф', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Kasher' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון בית ליסין תל אביב - דיזנגוף', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'CityID' => 1, 'Parking' => 0, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Ramp' => 0, 'MapaLink' => '', 'Longitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1734, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Latitude' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0 }, 'ShowsQty' => 17, 'ID' => 1734, 'Name' => 'תיאטרון בית ליסין תל אביב - דיזנגוף' }, { 'ID' => 1610, 'ShowsQty' => 21, 'Hall' => { 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב' }, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 1, 'Parking' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'Gangways' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1610, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'Latitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב' }, { 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם האנגר', 'ID' => 2074, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '32.057234', 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 2074, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 124, 'Longitude' => '34.761619', 'MapaLink' => '', 'Ramp' => 2, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 2, 'Parking' => 1, 'CityID' => 1, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' אילת 11', 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם האנגר', 'Guide' => '', 'Info' => 'החניה בדרך אילת 19
 • להגברת קול לליקויי שמיעה ניתן לקבל אוזניות תמורת פקדון של תעודה מזהה.
 • לא תותר כניסת מאחרים' }, 'RowsAmount' => 7, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 2, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.057234, 34.761619', 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Стоянка на ул. Дерех Эйлат 19.
 • Для слабослышащих предусмотрены наушники (иврит), которые можно получить под залог удостоверения личности.
 • Опоздавшие зрители в зал не допускаются', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив — Ангар', 'Address' => 'ул. Эйлат, 11' }, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 0 } }, { 'ID' => 1929, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Stairs' => 2, 'Parking' => 2, 'CityID' => 1, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Address' => 'שד' ירושלים 7-9, יפו', 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם נגה', 'Guide' => '', 'Info' => 'שימו לב, מאחרים יושבו על בסיס מקום פנוי רק בשורות האחרונות ולא במקומות שרכשו.' }, 'RowsAmount' => 12, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 1, 'Pit' => 1, 'Shelter' => 2, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.056123, 34.760122', 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.', 'Address' => 'пр. Иерушалаим, 7, Яффо', 'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив — Зал Нога' }, 'ImageWidth' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Latitude' => '32.056123', 'Incline' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1929, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 438, 'Longitude' => '34.760122', 'MapaLink' => '', 'Ramp' => 2, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם נגה' }, { 'ShowsQty' => 4, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון דוואי', 'Address' => 'רח' פראנצויז 12', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Mazgan' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 1, 'CityID' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'Ул. Францос 12', 'Name' => 'Театр Давай', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Active' => 1, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.055423, 34.763567', 'PlanInFlash' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 2069, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.055423', 'Incline' => 0, 'MapaLink' => '', 'Ramp' => 1, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 65, 'Longitude' => '34.763567' }, 'ID' => 2069, 'Name' => 'תיאטרון דוואי' }, { 'ID' => 1717, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Ramp' => 0, 'MapaLink' => '', 'Longitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CombinedName' => 'הצגות תיאטרון הבימה תל אביב', 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1717, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Latitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Name' => 'Театр Габима Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Kasher' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'תיאטרון הבימה תל אביב', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'CityID' => 1, 'Parking' => 0, 'Stairs' => 0 }, 'ShowsQty' => 15, 'Name' => 'תיאטרון הבימה תל אביב' }, { 'Name' => 'תיאטרון החנות - תל אביב', 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'Gangways' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.041362, 34.770042', 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театрон а-Ханут — Тель-Авив-Яффо', 'Address' => 'ул. Тель-Агиборим, 5' }, 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 1, 'Parking' => 4, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' תל גיבורים 5', 'Name' => 'תיאטרון החנות - תל אביב', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.770042', 'SeatsAmount' => 80, 'Ramp' => 2, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Latitude' => '32.041362', 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1862, 'DoorsAmount' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1862 }, { 'ID' => 414, 'ShowsQty' => 8, 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 0, 'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?saddr=%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%A9+%D7%9C%D7%90+%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A2&hl=iw&ie=UTF8&sll=32.100835,34.798111&sspn=0.008234,0.016512&geocode=FbbS6QEdwxsTAg&mra=mr&t=m&z=17', 'Longitude' => '34.807748', 'SeatsAmount' => 100, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 414, 'Incline' => 0, 'Latitude' => '32.102715', 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр а-Парк — Парк а-Яркон Тель-Авив', 'Address' => 'пр. Роках, Ганей-Иеошуа', 'Info' => 'В Театре а-Парк в случае неблагоприятных погодных условий надувные аттракционы не будут работать.
 • В Театре а-Парк вход на атракции возможен за полчаса до спектакля и полчаса после него.', 'Guide' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '32.102715, 34.807748', 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון הפארק - פארק הירקון תל אביב', 'Address' => 'שד' רוקח, גני יהושע', 'Info' => 'הכניסה והשימוש במתקני המתחם תתאפשר כחצי שעה לפני המועד ועוד כחצי שעה לאחר סיומו.
 • במידה ומזג האויר לא יאפשר לא יפעלו המתקנים.', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 8, 'Image2Height' => 0, 'Parking' => 0, 'CityID' => 1, 'Stairs' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון הפארק - פארק הירקון תל אביב' }, { 'ID' => 1609, 'ShowsQty' => 25, 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 2, 'Pit' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.076754, 34.784731', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Камерный театр Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Леонардо Давинчи, 30, угол Шауль а-Мелех' }, 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 1, 'Parking' => 0, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' ליאונרדו דה וינצ'י 30 פינת שד' שאול המלך 19', 'Name' => 'תיאטרון הקאמרי תל אביב', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.784731', 'MapaLink' => '', 'Ramp' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.076754', 'Incline' => 0, 'ID' => 1609, 'SeatsOnMap' => 0, 'DoorsAmount' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון הקאמרי תל אביב' }, { 'ID' => 2040, 'Hall' => { 'Ramp' => 2, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.7871', 'SeatsAmount' => 40, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 2040, 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Latitude' => '32.064179', 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Бейт-Овед 8, первый этаж', 'Name' => 'Театр Маленький — Мультимедийный и VR зал', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.064179, 34.787100', 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' בית עובד 8, קומה קרקע', 'Name' => 'תיאטרון מלנקי - אולם מולטימדיה ו-VR', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 1, 'CityID' => 1 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'תיאטרון מלנקי - אולם מולטימדיה ו-VR' }, { 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 1766, 'Incline' => 0, 'Latitude' => '32.06423', 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 2, 'MapaLink' => '', 'Longitude' => '34.787011', 'SeatsAmount' => 48, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון מלנקי תל אביב', 'Address' => 'רח' חומה ומגדל 32, קומת קרקע' }, 'RowsAmount' => 5, 'Image2Height' => 0, 'Parking' => 0, 'CityID' => 1, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Маленький Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Хома ве-Мигдаль, 32, входной этаж' }, 'GoogleMapAddress' => '32.064230, 34.787011', 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Gangways' => 0 }, 'ShowsQty' => 5, 'ID' => 1766, 'Name' => 'תיאטרון מלנקי תל אביב' }, { 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.052992, 34.750356', 'Ru' => { 'Address' => 'порт Яффо, ул. Рациф а-Алия а-Шния, рядом с Бейт-Миюмана', 'Name' => 'Театр На Лагаат Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 1, 'Parking' => 0, 'Image2Height' => 671, 'RowsAmount' => 21, 'He' => { 'Address' => 'רח' רציף העלייה השנייה, ליד בית מיומנה, נמל יפו', 'Name' => 'תיאטרון נא לגעת תל אביב', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 671, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 330, 'Longitude' => '34.750356', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05E0%u05D0%20%u05DC%u05D2%u05E2%u05EA%26psik%3B%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx126576x1162298%2C&UserEarthX=126752&UserEarthY=1162276&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Ramp' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.052992', 'Incline' => 2, 'ID' => 535, 'SeatsOnMap' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'CombinedName' => 'Спектакли Театр На Лагаат Тель-Авив' }, 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 535, 'Name' => 'תיאטרון נא לגעת תל אביב' }, { 'ShowsQty' => 6, 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.770042', 'SeatsAmount' => 70, 'Ramp' => 2, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Latitude' => '32.041362', 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 2078, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.041362, 34.770042', 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Тель-Агиборим, 5', 'Name' => 'Театрон Нико Нитай' }, 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 1, 'Parking' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' תל גיבורים 5', 'Name' => 'תיאטרון ניקו ניתאי', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 2 }, 'ID' => 2078, 'Name' => 'תיאטרון ניקו ניתאי' }, { 'Name' => 'תיאטרון צוותא תל אביב - צוותא 2', 'ID' => 389, 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 100, 'Longitude' => '34.7817983', 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D0%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05D1%u05D9%u05E8%u05D5%u05DCx30%2C&UserEarthX=129545&UserEarthY=1164740&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Ramp' => 1, 'Latitude' => '32.0749745', 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 389, 'SeatsOnMap' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'אבן גבירול 30, תל אביב-יפו', 'Gangways' => 0, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Цавта Тель-Авив — Зал Цавта 2', 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль, 30', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 1, 'Parking' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון צוותא תל אביב - צוותא 2', 'Address' => 'רח' אבן גבירול 30' }, 'RowsAmount' => 0 }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'Name' => 'תיאטרון תמונע תל אביב', 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'CityID' => 1, 'Parking' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'תיאטרון תמונע תל אביב', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Театр Тмуна Тель-Авив' }, 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'Latitude' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1719, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0 }, 'ShowsQty' => 11, 'ID' => 1719 } ], 'Name' => 'תל אביב-יפו', 'ID' => 1 }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס תל מונד', 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.249829, 34.917738', 'PlanInFlash' => 1, 'Gangways' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Декель, 30', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут матнас Тель-Монд', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Parking' => 0, 'CityID' => 102, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 446, 'Image2Height' => 446, 'RowsAmount' => 14, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' הדקל 30', 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס תל מונד' }, 'SeatsAmount' => 382, 'Longitude' => '34.917738', 'MainHallID' => undef, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => '', 'Ramp' => 2, 'Latitude' => '32.249829', 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 451, 'SeatsOnMap' => 1 }, 'ID' => 451 } ], 'ID' => 102, 'Name' => 'תל מונד ' } ] };
 • אולמות תיאטרון ואולמות מופעים

  אופקים
  היכל התרבות מתנ''ס אופקים

  השקד 626, אופקים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אור יהודה
  היכל התרבות אור יהודה

  רח' אליהו סעדון 87, אור יהודה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אור עקיבא
  היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא

  כל האירועים באולם

  איירפורט סיטי
  היכל התרבות איירפורט סיטי

  רח' הגלבוע 4, קרית שדה התעופה, איירפורט סיטי

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אילת
  תיאטראות אילת

  שד' התמרים 1, בקניון הים האדום, אילת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אריאל
  אשכול הפיס אריאל

  רח' דרך אפרתה 28, אריאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  פאב המקום של אבא - אריאל

  רח' מדצה 2, קאנטרי קלאב אריאל, אריאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אשדוד
  בית יד לבנים אשדוד

  רובע הסיטי, רח' הבנים, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  המשכן לאמנויות הבמה אשדוד

  דרך ארץ 1, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז מונארט לאמנויות אשדוד

  רח' דרך ארץ 8, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס דיונה אשדוד

  רח' קק"ל 90, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  סינמה סיטי אשדוד

  כל האירועים באולם

  אשקלון
  היכל התרבות אשקלון

  רח' הנשיא 82, אשקלון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון

  כל האירועים באולם

  מתנ''ס וולדנברג אשקלון

  כל האירועים באולם

  באר שבע
  בית יד לבנים באר שבע

  שד' יצחק רגר, ליד הכיכר, באר שבע

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז צעירים באר שבע

  הרצל 12 העיר העתיקה, באר שבע, באר שבע

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  משכן אמנויות הבמה באר שבע

  כל האירועים באולם

  סינמה סיטי באר שבע

  כל האירועים באולם

  בית שמש
  היכל הפיס לתרבות בית שמש

  רח' מורדי הגיטאות 13, בית שמש

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בת ים
  היכל התרבות בת ים

  רח' סמטת אופיר 3, רמת יוסף, בת ים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  טרמינל עיצוב - בת ים

  רח' אהוד קינמון 32, בת ים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  גבעתיים
  תיאטרון גבעתיים

  כל האירועים באולם

  גן יבנה
  מתנ''ס גן יבנה

  רח' הרצל 40, גן יבנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  גני תקווה
  מרכז הבמה גני תקווה

  כל האירועים באולם

  הוד השרון
  בית מקומי לתרבות - הוד השרון

  רח' יהושע בן גמלא 26, הוד השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון

  דרך הים, הוד השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  הרצליה
  היכל אמנויות הבמה הרצליה

  כל האירועים באולם

  היכל בעיר הרצליה

  רח' בן גוריון 5, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתחם ארנה הרצליה

  רח' השונית 2, קניון ארנה הרצליה, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  זכרון יעקב
  מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב

  כל האירועים באולם

  חדרה
  Friends חדרה

  שד' רוטשילד 27, בנין ההסתדרות, חדרה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני

  רח' רמב"ם 39, חדרה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  סינמה סיטי חדרה - אולם 10

  רח' צה"ל 35, מרכז מסחרי מיקס, חדרה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  חולון
  מדיטק חולון

  כל האירועים באולם

  מרכז שטיינברג חולון

  גבעת התחמושת 21, קרית שרת, חולון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתחם The Cube - חולון

  פארק פרס, רח' מפרץ שלמה 66, חולון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון חולון

  כל האירועים באולם

  חיפה
  Malina night club חיפה

  שד' ההסתדרות 60, מול קניון לב המפרץ, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית אבא חושי חיפה

  רח' אבא הלל סילבר, 71, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית נגלר חיפה

  שד' בן צבי 14 קריית חיים, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועדון סירופ

  רח' פלי"ם 2, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן

  קדושי יאסי, מול קניון חיפה, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה

  רח' אליהו חכים 6, כרמל צרפתי, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה

  מרכז הכרמל שד' הנשיא 138, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט

  מרכז הכרמל שד' הנשיא 138, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו

  כל האירועים באולם

  סינמטק חיפה

  שד' הנשיא 142, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון הסטודיו חיפה

  שד' הנשיא 142, כרמל, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון הצפון חיפה

  רח' ביילינסון 41 קריית חיים, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון חיפה

  כל האירועים באולם

  טבריה
  היכל התרבות יד שטרית טבריה

  רח' ביאליק 13, טבריה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יבנה
  היכל התרבות יבנה

  שד' דואני, פינת ז'בוטינסקי, יבנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יהוד
  היכל התרבות מופת יהוד

  רח' סעדיה חתוכה 25, יהוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועדון Gray יהוד

  רח' החרושת 2, יהוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יישוב עשרת
  אולם עשרת

  רח' הרימון 8, יישוב עשרת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יקנעם
  תיאטרון יקנעם

  רח' האלונים 11, יקנעם

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  ירושלים
  בר בסרביה ירושלים

  בן יהודה 34, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  לב סמדר ירושלים

  רח' לויד ג'ורג' 4, המושבה הגרמנית, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מנזר רטיסבון

  רח' שמואל הנגיד 26, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה

  רח' כורש 1, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז ז'ראר בכר ירושלים

  כל האירועים באולם

  תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה

  כל האירועים באולם

  כפר סבא
  הוט סינמה כפר סבא אושילנד - אולם 18

  רח' עתיר ידע 4, מתחם אושילנד, כפר סבא

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות כפר סבא

  כל האירועים באולם

  סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1

  רח' ויצמן 207, מתחם G מעל לשופרסל דיל, כפר סבא

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  כרמיאל
  היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל

  נשיאי ישראל, כרמיאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  לוד
  היכל התרבות לוֹד

  רח' קפלן 2 פינת רח' ההסתדרות, לוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  לטרון
  מוזיאון יד לשריון לטרון

  כל האירועים באולם

  מגדל העמק
  מתנ''ס מגדל העמק

  רח' יזרעאל 5, מגדל העמק

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מודיעין
  היכל התרבות מודיעין מכבים רעות

  כל האירועים באולם

  מועדון הגריי מודיעין

  רח' דם המכבים 69, מודיעין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה אזורית עמק המעיינות
  אולם הקימרון

  מועצה אזורית עמק המעיינות, מועצה אזורית עמק המעיינות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה האזורית חוף הכרמל
  היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה

  בקרבת מועצה איזורית חוף הכרמל, הפניה הראשונה אחרי כרם מהר"ל, מועצה האזורית חוף הכרמל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה האיזורית דרום השרון
  אולם דיוואן D-one

  כביש 40/5 - מזרחית לצומת ירקון, מועצה האיזורית דרום השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון
  היכל התרבות דרום השרון

  מועצה איזורית דרום, השרון ליד מושב נווה ירק, בין כפר-סבא והוד-השרון, מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה מקומית אורנית
  היכל התרבות תרבותא אורנית

  מבוא אורנית, מועצה מקומית אורנית

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מושב שבי ציון
  פאב הפרה שבי ציון

  בצד שמאל של רח' דרך הים, מושב שבי ציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מנזר בית ג'מל
  מנזר בית ג'מל

  סמוך לבית שמש, מנזר בית ג'מל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מעלה אדומים
  אשכול הפיס מעלה אדומים

  רח' מדבר יהודה 5, מעלה אדומים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות מעלה אדומים

  דרך מדבר יהודה 8, מעלה אדומים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מעלות
  היכל התרבות מעלות תרשיחא

  קהילת יהדות צרפת 1, מעלות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מצפה רמון
  פעימה - בית לתיאטרון ויצירה

  רח' הר בוקר 6, מצפה רמון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נהריה
  היכל התרבות נהריה

  דרך העצמאות 7, נהריה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נוף הגליל (נצרת עילית)
  מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית

  דרך החטיבות 4, נוף הגליל (נצרת עילית)

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית

  שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן, נוף הגליל (נצרת עילית)

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית - האולם הקטן

  שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן, נוף הגליל (נצרת עילית)

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נס ציונה
  היכל התרבות נס ציונה

  רח' השיריון 1, נס ציונה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  משכן הפיס נס ציונה

  רח' ישראל שמיד 26, נס ציונה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נתיבות
  היכל התרבות נתיבות

  רח' הגפן 1, נתיבות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נתניה
  אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה

  בני ברמן 6, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אשכול הפיס נתניה

  שדרות גולדה מאיר, 101, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות העירוני נתניה

  כל האירועים באולם

  מינוס 1 - בר הופעות בנתניה

  רח' הרצל 31, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  עכו
  היכל התרבות החדש עכו

  רח' גיבורי סיני 24, עכו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  עפולה
  היכל התרבות עפולה

  רח' חטיבה תשע 15, עפולה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  פרדס חנה
  הטרקלין - מתחם תרבות פרדס חנה

  רח' דרך פיק"א, פרדס חנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז אומנויות הבמה פרדס חנה

  רח' הבוטנים 54, פרדס חנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  פתח תקווה
  אודיטוריום יד לבנים פתח תקווה

  רח' חיים ארלוזורוב 30, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אולם גולדה פתח תקוה

  אריה בראון 3, במתחם תיכון גולדה, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות פתח תקווה

  כל האירועים באולם

  תיאטרון המסילה - פתח תקווה

  רח' האחים בכר 3, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קדימה
  היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎

  שד' יצחק בן צבי 61, קדימה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ גבעת ברנר
  אולם המופעים גבעת ברנר

  קיבוץ גבעת ברנר, קיבוץ גבעת ברנר

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ גן שמואל
  היכל התרבות מנשה בגן שמואל

  ד.נ. חפר, קיבוץ גן שמואל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ חמדיה
  פאב הפינה חמדיה

  חמדיה, 10855, קיבוץ חמדיה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ יגור
  יד למגינים יגור

  קיבוץ יגור, קיבוץ יגור

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ יפעת
  אולם המופעים יפעת

  עמק יזרעאל, קיבוץ יפעת, קיבוץ יפעת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ כינרת
  בן-ציון כינרת

  קיבוץ כינרת, קיבוץ כינרת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית אונו
  הספריה העירונית קריית אונו

  רח' המייסדים 5, קרית אונו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  הקריה האקדמית קרית אונו - קמפוס החדש

  שדרה האקדמית , 1, קרית אונו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרתף אמנותי קרית אונו

  רח' שלומו המלך 38, קרית אונו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית גת
  היכל התרבות קרית גת

  שד' העצמאות 1, קרית גת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית מוצקין
  אשכול הפיס קריית מוצקין

  רח' דקר 11, קרית מוצקין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התיאטרון קריית מוצקין

  כל האירועים באולם

  ראש העין
  היכל התרבות העירוני ראש-העין

  רח' מרבד הקסמים 10, ראש העין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קונסרבטוריון ראש-העין - אולם סימפוניה

  רח' זכריה משה 9, ראש העין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  ראשון לציון
  בית העם ראשון לציון

  רח' זד"ל 3, ראשון לציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית יד לבנים ראשון לציון